Stage

Bij TCS loop je verplicht een stage van 7,5 EC of je studeert een half jaar in het buitenland.

Je kunt 3 soorten stages doen:

  • stage op niveau 3 (hierbij verricht je zelfstandig onderzoek). In principe volg je deze stage.
  • stage op niveau 2
  • stage in het buitenland (dit kost wel meer voorbereidingstijd dan een stage in Nederland, zie het uitklapje verderop op deze pagina)

Overleg met je stagebegeleider (docent) of je stage onder niveau 2 of 3 valt. Als voorbereiding op je stage kun je de cursus Kennis voor de Samenleving (TC3V19001) volgen.

Ben je vóór 2017 begonnen, dan moet je stage minimaal 15 EC zijn.

Stage van meer dan 7,5 EC

Als je een stage doet die meer dan 7,5 EC oplevert, dan heb de volgende opties:

  • Je neemt je stage op in je profileringsruimte
  • Je kiest voor een StagePlus pakket als keuzepakket in je hoofdrichting. In dat geval moet je stage 15 EC of meer op niveau 3 zijn en je moet 2 bijpassende cursussen volgen.

Ook voor cursussen die je in het buitenland wilt gaan volgen en in je hoofdrichting wilt toevoegen geldt dat deze binnen de niveau-eisen van de hoofdrichting moeten vallen. Een keuzepakket moet altijd worden goedgekeurd door de hoofdrichtingsadviseur.

Stagecoördinatoren

Wil je een stage doen, neem dan contact op met de stagecoördinator van het interessegebied waarin je je stage wilt gaan volgen.

De stageprocedure

Voorafgaand aan en tijdens je stage doorloop je verschillende stappen. Op deze pagina hebben we de belangrijkste informatie samengevat. Voor vragen kan je altijd contact opnemen met je stagecoördinator. Daarnaast kan je in de stagehandleiding (onder belangrijke documenten) over ieder onderwerp extra informatie vinden. 

Belangrijke documenten

Bijzonderheden