Portfolio

Bij TCS zul je tijdens je hele studie een digitaal portfolio bijhouden waarin je reflecteert op de samenhang binnen je programma. Je krijgt hier 0 EC voor, maar het is wel verplicht om alle reflectie-opdrachten gedurende je studie individueel te laten goedkeuren. In het portfolio beschrijf je hoe de verschillende onderdelen in je programma samenhangen en welke vaardigheden, inzichten en kennis je verwerft.

Nuttige links

Wat moet je doen?

Je houdt tijdens je opleiding een digitaal portfolio bij. Hierin staat het volgende:

  • een aantal reflectieopdrachten
  • je studieplanning
  • verworven academische vaardigheden
  • gemaakte werkstukken

Je staat automatisch in Osiris ingeschreven voor het portfolio. Je portfolio zelf staat in Blackboard onder Portfolio rechts bovenin. Je kunt pas officieel afstuderen als je hoofdrichtingsadviseur je portfolio op volledigheid heeft beoordeeld. Ben je 4e jaars of ouder dan wordt dit door een van de kerndocenten gedaan. Op Blackboard TCS tutoraat verdiepend vind je een schema waarin je ziet welke kerndocent je moet benaderen. Neem tijdig contact op als je wilt afstuderen.

Reflectieopdrachten

Tijdens je studie moet je reflectieopdrachten maken die door je tutor, je hoofdrichtingsadviseur of een docent worden beoordeeld. Meer uitleg over het opzetten van een portfolio en over de opdrachten vind je in de handleidingen en de cursusomgeving in Blackboard. 

  • Bekijk de cursusomgeving Tutoraat TCS Basis (TC1V14004, voor eerstejaars) of Tutoraat TCS Verdiepend (TC2V15001, voor hogerejaars).
  • Heb je een reflectieopdracht gemist, kijk dan op Blackboard voor de vervangende opdracht.