Jaarkalender TCS

Belangrijke data op het gebied van voorlichting, studiebegeleiding, tutoraat, BSA en inschrijvingen. Tip voor het hele jaar: Elke dinsdag 17- 19 vrijhouden voor TCS- of tutorbijeenkomsten of voorlichtingen. De tutorbijeenomsten worden zoveel mogelijk in dit timeslot gepland. 

» Jaarkalender downloaden (pdf)

Blok 1: 4 september t/m 10 november 2023 (reflectieweek: 6 t/m 10 november 2023)

 • 21 en 22 augustus (Alle studenten)
  Na-inschrijving cursussen blok 1
 • 4 september en 5 september (Eerstejaars)
  Introductiedag TCS / kennismaking met je tutor (in Utrecht, verplicht) Kennismaking & activiteiten met studiestichting Alias (in Utrecht)
  + gesprek met een studieadviseur mogelijk
 • 15 en 16 september (Eerstejaars)
  Introductieactiviteiten Alias
 • Oktober (div data) (Alle studenten)
  Voorlichting over studeren in het buitenland door International Office
 • Oktober (Tweedejaars)
  Hoofdrichtingsadviseur stelt zich voor als tutor & nodigt uit voor bijeenkomst ‘Hoofdrichting begonnen, hoe nu verder?’ (verplicht)
 • Oktober (Derdejaars)
  HR-gesprekken, thema: ‘Hoofdrichting bijna afgerond, wat mist er nog?’
  > planning maken en verder kijken met de hoofdrichtingsadviseur (verplicht)
 • 3 oktober (Alle studenten)
  Stageavond i.s.m. Alias en studenten/alumni van TCS
 • 10 oktober (Eerstejaars)
  Tutorbijeenkomst met focus op het portfolio en de rol van de professional 
 • 11 oktober (Alle studenten)
  UU Mastervoorlichting
 • 18 oktober 14-16 (Ouderejaars)
  Online planningsspreekuur
 • 23 en 24 oktober (Alle studenten)
  Na-inschrijving cursussen blok 2
 • 26 of 30 oktober (Eerstejaars)
  Tutorgroepen bezoeken een diploma uitreiking van TCS
 • 30 oktober - 24 november (Alle studenten)
  Inschrijving blok 3 en 4 (let op voorrangscursussen 13 november 12.00)
 • 31 oktober (Eerstejaars)
  Informatieavond over alle Hoofdrichtingen
 • 30 oktober - 10 november (Eerstejaars)
  Extra spreekuren van HR-adviseurs (inschrijving, planning, voortgang)
 • 3 november (Eerstejaars)
  Reflectieformulier inleveren bij tutor

Blok 2: 13 november 2023 t/m 2 februari 2024 (reflectieweek: 29 januari t/m 2 februari 2024) 

 • Week van 6 of 13 november (Eerstejaars)
  Individueel tutorgesprek over planning en cursusinschrijving
 • 8 november 15-17
  Studyplan spreekuren (t.b.v. buitenlandstudie) bij studieadviseurs i.v.m. aanmelddeadline van 1 december
 • 16 november 14-16 (Alle studenten)
  Studyplan spreekuren (t.b.v. buitenlandstudie) bij studieadviseurs i.v.m. aanmelddeadline van 1 december
 • 21 november 13-15 (Alle studenten)
  Studyplan spreekuren (t.b.v. buitenlandstudie) bij studieadviseurs i.v.m. aanmelddeadline van 1 december
 • 12 december (Eerstejaars)
  Tutorbijeenkomst met focus op rol van intellectueel + gezellig samenzijn
 • Eind december / Begin januari (Eerstejaars)
  Tussentijds studieadvies (BSA) wordt uitgebracht
 • 16 januari 14-16 (Ouderejaars)
  Online planningsspreekuur
 • 19 januari (Eerstejaars)
  Reflectieopdracht 1 inleveren bij tutor
 • 22 en 23 januari (Alle studenten)
  Na-inschrijving cursussen blok 3

Blok 3: 5 februari t/m 12 april 2024 (reflectieweek: 8 t/m 12 april 2024)    

 • 6 + 8 februari (Tweedejaars)
  Portfolio-workshops “employability skills”
 • 9 februari (Alle studenten)
  UU-mastervoorlichting
 • 20 februari (Eerstejaars)
  Tutorbijeenkomst met terugblik op eerste reflectieopdracht
 • 22 februari (Tweedejaars)
  Deadline Portfolio-opdracht 3 “employability skills” bij HRA
 • Maart (datum nog onbekend) (Alle studenten)
  Carrièredag UU
 • 5 maart (Alle studenten)
  Onderwijsevaluatiedag (OED) i.s.m. Alias: praat mee over TCS
 • 12 maart (Alle studenten)
  Stageavond i.s.m. Alias (incl. cv-check, LinkedIn- en sollicitatietips)
 • 26 maart (Eerstejaars)
  Voorlichting van studieadviseurs over HR + cursusinschrijving en keuzes voor het vervolg van de BA (verplicht)
 • 28 maart 14-16 (Ouderejaars)
  Online planningsspreekuur
 • 2 en 3 april (Alle studenten)
  Na-inschrijving cursussen blok 4
 • 15 - 19 april: onderwijsvrij

Blok 4: 22 april t/m 28 juni 2024

 • 24 april (Alle studenten) 
  Carrièrenacht GW
 • Begin mei 
  Studieprogramma 2024/2025 komt online
 • Mei (Eerstejaars)
  Kernpakket en keuzepakket kiezen en vastleggen: gesprek met tutor, gesprek met hoofdrichtingsadviseur, registratie in OSIRIS-zaak en goedkeuring door HRA
 • 7 mei 14-16 (Ouderejaars)
  Inloopspreekuren bij studieadviseurs met vragen over het SVO (studievoortgangsoverzicht uit Osiris)
 • 22 mei 14-16 (Ouderejaars)
  Inloopspreekuren bij studieadviseurs met vragen over het SVO (studievoortgangsoverzicht uit Osiris)
 • Half mei / eind mei (Eerstejaars)
  Vooraankondiging BSA + uitbrengen 1e positieve adviezen
 • Half mei - eind juni (Alle studenten)
  Cursusinschrijving blok 1 en 2 (jaar 2024/2025)
 • 31 mei (Eerstejaars)
  Reflectieopdracht 2 inleveren bij tutor
 • 4 juni (Eerstejaars)
  Tutorbijeenkomst met focus op de rol van de onderzoeker
 • 7 juni (Eerstejaars)
  Reflectieopdracht 2 inleveren bij tutor
 • 6 juni 14-16 (Ouderejaars)
  Inloopspreekuren bij studieadviseurs met vragen over het SVO (studievoortgangsoverzicht uit Osiris)
 • Mei en juni (Eerstejaars)
  Gesprekken met studieadviseurs m.b.t. BSA (persoonlijke omstandigheden)
 • Begin juli (Eerstejaars)
  Hoorzitting TCS i.v.m. BSA (aanmelding begin juni)
 • Eind juli (Eerstejaars)
  Definitieve adviezen BSA
 • Maand voor afstuderen / zomer: uiterlijk vr 28 juni (Derdejaars en ouder)
  Portfolio: Check of alle reflectieopdrachten zijn gemaakt
  • Derdejaars: maak vóór 28 juni afspraken over de goedkeuring van je definitieve portfolio in juli en augustus met je HR-adviseur
  • Vierdejaars en ouder: volg de instructies voor goedkeuring in de zomer die op BlackBoard staan bij Tutoraat verdiepend > portfolio

Studietwijfels?

Bezoek de bachelor open dagen van de UU: https://www.uu.nl/bachelors/algemene-informatie/hoe-kies-ik-een-studie/bachelor-open-dagen