Jaar 2 en 3

In jaar 2 en 3 volg je de volgende onderdelen:

 • Hoofdrichting en eindwerkstuk: 90 EC of meer (verplichte keuze)

  • 22,5 EC of minder op niveau 1

  • 37,5 EC of meer op niveau 3

 • Theorie en praktijk van Geesteswetenschappen: 7,5 EC (TPG, verplicht)

 • Stage / Studeren in het buitenland: 7,5 EC of meer (verplichte keuze)

 • Portfolio (je gaat verder met het portfolio waar je in jaar 1 mee bent begonnen)

 • Ruimte voor vrije keuzecursussen (aantal EC is afhankelijk van de grootte van je hoofdrichting)

Hoofdrichting

In de loop van jaar 1 begin je met je hoofdrichting van minimaal 90 EC. Je hoofdrichting is opgebouwd rond een kernpakket en bestaat uit minimaal 12 cursussen (2+4+4+2, zie ook het studieprogramma in schema)

 • 2 x 7,5 EC voorbereiding (1e jaar: Basiscursus Onderzoek en een cursus op het vakgebied van het kernpakket)
 • 4 x 7,5 EC kernpakketcursussen (2e jaar)
 • 4 x 7,5 EC keuzepakketcursussen (2e of 3e jaar: minor, verdiepingspakket, ander kernpakket, stageplus-pakket of cursussen in het buitenland)
 • 7,5 EC voorbereiding eindwerkstuk (3e jaar)
 • 7,5 EC of 15 EC eindwerkstuk (afhankelijk van je hoofdrichting; 3e jaar)

Inschrijven hoofdrichting

Je schrijft je in mei van je eerste studiejaar in voor je hoofdrichting via Zaak in Osiris student. Mocht er iets veranderen, dan kun je via Zaak ook een wijziging maken in je hoofdrichting. Gebruik het TCS planningsformulier om je wijzigingen en keuzes voor jezelf bij te houden.

Kernpakket

Je kernpakket is een verdiepingspakket of een interdisciplinaire minor van een opleiding binnen de faculteit Geesteswetenschappen. Elk kernpakket bestaat uit 4 cursussen. Je kunt kiezen uit meer dan 60 kernpakketten.

Als je het kernpakket hebt afgerond, volg je een voorbereidende cursus op een eindwerkstuk bij één van de bacheloropleidingen in de faculteit Geesteswetenschappen (bij sommige kernpakketten is een eindwerkstuk van 15 EC verplicht, dan is een voorbereidende cursus niet nodig).

Keuzepakket

Naast een kernpakket kies je ook een keuzepakket dat onderdeel uitmaakt van je hoofdrichting. Dit keuzepakket (30 EC) kan bestaan uit:

 • Minor (met maximaal 2 cursussen op niveau 1)
 • Verdiepingspakket van een opleiding binnen de faculteit Geesteswetenschappen of ander kernpakket (let hierbij op de ingangseisen van de eerste cursus)
 • StagePlus-pakket:
  • 15 EC: stage op niveau 3
  • 15 EC: 2 cursussen die expliciet voorbereiden op het onderzoekselement, zoals Kennis voor de Samenleving (GW, TC3V19001) en/of een cursus naar keuze of een door een andere bacheloropleiding binnen GW aangeboden stagePlus-pakket
 • Cursussen aan een buitenlandse instelling

Je stelt je keuzepakket samen met je hoofdrichtingsadviseur. Voor een keuzepakket gelden vaak andere ingangseisen dan voor een kernpakket. Kijk voor meer informatie bij de ingangseisen van het eerste vak in Osiris. 

Twee hoofdrichtingen

Wil je twee hoofdrichtingen doen? Dat kan. Zorg dat je wel volledig aan de eisen van beide hoofdrichtingen hebt voldaan als je wilt dat beide hoofdrichtingen op het Internationale Diploma Supplement vermeld worden.

Eigen hoofdrichting

Je kunt ook een eigen hoofdrichting samenstellen. Bespreek dit eerst met je studieadviseur. Je kunt hierbij het beste uitgaan van een bestaande minor of een verdiepingspakket van een andere bacheloropleiding. Je hoofdrichting moet 90 EC of meer zijn, moet voldoen aan bepaalde eisen én je moet minimaal toelaatbaar zijn tot één master aan de UU. Kijk in de OER wat de precieze eisen zijn.

Mail je voorstel met argumenten en een lijst van de keuzecursussen aan de examencommissie. Zorg dat je een verklaring bij het verzoek doet van de cooördinator van de master waar je hoofdrichting een voorbereiding op is.

Afwijkende hoofdrichting

Wil je een bestaande hoofdrichting doen maar daarin een of meer vakken aanpassen? Overleg dit met je hoofdrichtingsadviseur en geef je wensen aan bij de inschrijving voor de hoofdrichting.