Jaar 1

In jaar 1 volg je de volgende verplichte cursussen:

Thematisch oriënterende cursussen

Je volgt een thematisch oriënterende cursus (TOC) in blok 1 en 2. Hiermee oriënteer je je op verschillende vakgebieden en daarmee op mogelijke hoofdrichtingen. Hieronder staan de verschillende cursussen waaruit je kunt kiezen.

Cursussen taal, cultuur en geschiedenis

In blok 1 en 2 volg je verplicht een pakket van twee taal-, cultuur- en geschiedeniscursussen (TCG) van in totaal 15 EC. In deze twee cursussen maak je kennis met één taalgebied.

Je kunt je talenkennis verder verdiepen in je profileringsruimte of door een kernpakket te kiezen binnen de hoofdrichting Moderne Talen: Educatie en Meertaligheid.

Voorbereiding kernpakket binnen de door jouw gekozen hoofdrichting

In het tweede semester van je eerste jaar kies je een voorbereidende cursus en een basiscursus onderzoek, die samen de verplichte voorbereiding op het kernpakket binnen de door jouw gekozen hoofdrichting vormen. In de beschrijvingen van de kernpakketten staat uit welke cursussen je kunt kiezen.

Sommige hoofdrichtingen hebben verschillende tracks. In de beschrijvingen van de kernpakketten wordt aangegeven welke voorbereiding je per richting moet volgen. Ook op Blackboard kun je in My Communities bij TCS-hoofdrichtingen informatie meer specifieke informatie hierover vinden.

  Hoofdrichting

  • Je schrijft je in mei van je eerste studiejaar in voor je hoofdrichting via Zaak in Osiris student.
  • De keuze voor kernpakket en keuzepakket bespreek je met je hoofdrichtingsadviseur.

  » Direct naar informatie over de hoofdrichting en inschrijven hoofdrichting

  Vrije ruimte in het eerste jaar

  Naast je verplichte voorbereiding op een kernpakket heb je ook 15 EC vrije ruimte. De vrije ruimte kun je gebruiken:

  • als voorbereiding op een ander kernpakket
  • om verder te gaan met je taal(verwerving)
  • voor vrije keuzecursussen