Eindwerkstuk

Je hoofdrichting sluit je af met een eindwerkstuk (afhankelijk van jouw gekozen hoofdrichting 7,5 of 15 EC). Daarbij word je begeleid door een docent van een van de opleidingen binnen Geesteswetenschappen.

Inhoud

Het eindwerkstuk moet over het algemeen inhoudelijk gekoppeld zijn aan een kernpakket (op niveau 3) dat binnen de hoofdrichting is gevolgd. Het wordt geschreven als het kernpakket (grotendeels) is afgerond en de voorbereidende cursus (uitzondering: bij Geschiedenis en Kunstgeschiedenis is de voorbereiding in het eindwerkstuk opgenomen) voorafgaand aan het eindwerkstuk is behaald.

Eisen

Iedere opleiding bij Geesteswetenschappen heeft zijn eigen eisen geformuleerd voor het eindwerkstuk en een manier ontwikkeld om studenten te begeleiden. Ga voordat je plannen maakt altijd eerst naar de website van de desbetreffende opleiding. Neem tijdig contact op met de coördinator van het kernpakket waaraan je het eindwerkstuk koppelt. En zorg dat je goed en tijdig bent ingeschreven voor het juiste eindwerkstuk bij de juiste opleiding. Denk ook aan je planning. De meeste opleidingen bieden een eindwerkstuk 1 of 2 keer per collegejaar aan. Het is niet noodzakelijk om je eindwerkstuk als laatste examenonderdeel af te ronden. Let wel op welke eisen er worden gesteld alvorens je een eindwerkstuk mag schrijven. 

Meer informatie

Kijk op de website van de opleiding waar je je eindwerkstuk moet gaan schrijven, voor meer informatie over het eindwerkstuk. Op de kernpakketkeuzesite vind je per kernpakket waar je je eindwerkstuk kunt schrijven.

Formulieren en regelingen eindwerkstuk

De beoordeling van je eindwerkstuk verloopt aan de hand van vaste procedures. Je kunt je hierop voorbereiden door onderstaande documenten en teksten goed door te nemen voordat je begint met schrijven.

Scriptiearchief

Is je eindwerkstuk klaar en goedgekeurd? Dan moet je de definitieve versie op 2 plaatsen uploaden:

  • in het scriptiearchief via Osiris > Zaken > Archiveren & publiceren scriptie - Vervolgzaak
  • in je portfolio van Taal- en Culturstudies

Doe je dit niet, dan kun je niet afstuderen.