Studieprogramma

Taal- en cultuurstudies heeft een studielast van 180 EC en duurt 3 jaar. Je studieprogramma is als volgt opgebouwd:

 • 135 EC major
  • Jaar 1
   • 2 thematisch oriënterende cursussen (TOC) - (verplichte keuze - 15 EC)
   • 2 taal- cultuur- en geschiedenis (TCG) cursussen – (verplichte keuze - 15 EC)
   • Basiscursus Onderzoek (Onderdeel hoofdrichting, verplichte voorbereiding op een kernpakket - 7,5 EC)
   • Voorbereidende cursus (Onderdeel hoofdrichting, verplichte voorbereiding op een kernpakket - 7,5 EC)
   • Twee keuzecursussen (Voorbereiding tweede hoofdrichting of vrije ruimte 15 EC)
  • Jaar 2 en 3
  • Jaar 1, 2 en 3
 • 45 EC vrije ruimte

Studieprogramma in schema

Untitled Document
 Verplicht
6 cursussen
(45 EC)
Hoofdrichting
12 cursussen
(90 EC of meer, waarvan 37,5 op niveau 3)
Vrije ruimte
6 cursussen
(45 EC of meer)
Jaar 1 Taal, Cultuur, Geschiedenis (TCG)
2 cursussen
(15 EC)
Basiscursus Onderzoek
(7,5 EC)
Bijv. voorbereiding andere HR
 Thematisch Oriënterende Cursus (TOC)
2 cursussen
15 EC
Voorbereidende cursus op kernpakket
7,5 EC
 
Jaar 2 Kernpakket
4 cursussen
30 EC
 
Jaar 2 of 3 Keuzepakket
4 cursussen (verdiepingspakket GW, minor GW of daarbuiten, stage-pluspakket of buitenlandpakket)
30 EC
 
Jaar 3Theorie & Praktijk van Geesteswetenschappen
7,5 EC
Voorbereiding op Eindwerkstuk
7,5 EC
Bijv. uitbreiding stage of studie in buitenland
 Stage of cursus in het Buitenland
7,5 EC
Eindwerkstuk
7,5 EC
 
Jaar 1,2 en 3Portfolio
0 EC
  

Welke cursussen je precies moet volgen, is afhankelijk van het startjaar van je studie. Kijk in de Onderwijs- en Examenregeling waaraan je moet voldoen om te kunnen afstuderen en wat je moet doen als je cursussen moet inhalen. Je bent afgestudeerd als je aan alle eisen van je examenprogramma hebt voldaan. 

Je studie plannen

Om je studie goed te plannen en te zorgen dat je aan alle eisen voldoet om te kunnen afstuderen, kun je de Cursusplanner gebruiken en ons planningsformulier (vanaf halverwege het eerste jaar). Daarnaast kun je je planning bespreken met

Ga naar je studieadviseur als je een ingewikkelde studieplanning hebt of een tweede of eigen hoofdrichting wilt doen of een tweede bacheloropleiding. Neem een ingevuld planningsformulier mee naar je afspraak.

Cursussen kiezen

Houd bij het kiezen van cursussen rekening met de ingangseisen voor cursussen en de kernpakketten, kijk hiervoor in de Cursusplanner en op de kernpakkettensite van TCS. Kies cursussen in verschillende timeslots en let goed op in welk blok ze gegeven worden. Heb je te maken met een overlap tussen timeslots van gekozen pakketten binnen de hoofdrichting, dan zijn er diverse mogelijkheden om dit op te lossen. Meer informatie vind je op de website over de hoofdrichting.  

Vragen?

Heb je nog vragen, neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.