Hoofdrichtingsadviseurs

Wanneer ga je naar je hoofdrichtingsadviseur?

Na het eerste jaar kun je met vragen over het programma van je hoofdrichting, je studieplanning etc. naar de hoofdrichtingsadviseur. Je kunt bij hem/haar terecht met vragen over:

  • de invulling van je hoofdrichting
  • je studieplanning
  • inschrijving voor en registratie van je hoofdrichting
  • het zoeken van een stageplek en een stagebegeleider
  • oriëntatie op studeren in het buitenland
  • de voorbereiding op het bacheloreindwerkstuk
  • oriëntatie op masterkeuze
  • nadenken over loopbaan en carrière na je studie

De hoofdrichtingadviseur keurt aan het eind van de studie het portfolio goed dat studenten TCS in de loop van de studie hebben samengesteld.