Taalverwerving & vrijstelling

Taalverwerving

De taalvaardigheidscursussen Spaans zijn erg intensief, waarbij we uitgaan van een nul niveau. Je besteedt wekelijks gemiddeld 20 uur aan de taalvaardigheidscursussen, 6 uur aan colleges (met aanwezigheidsplicht) en 14 uur aan zelfstudie, waaronder ook het voorbereiden van groepsopdrachten.

Na het voltooien van 'Español 1' en 'Español 2', bereik je respectievelijk niveau A1 en A2 van het Europees Referentiekader

Vrijstelling voor taalverwerving

Als je bij aanvang van de opleiding Spaanse taal en cultuur al kennis van het Spaans hebt, kun je in aanmerking komen voor een vrijstelling van een of meerdere cursussen taalverwerving. Een vrijstelling vraag je aan bij de examencommissie. Het biedt je de mogelijkheid (een) extra cursus(sen) te volgen in plaats van de cursus(sen) waarvoor je wordt vrijgesteld of de duur van je studie te verkorten. Wanneer je een vrijstelling hebt gekregen van een of meerdere cursussen, neem je vervolgens contact op met de studieadviseur van Spaans om een aangepast studieprogramma te bespreken.

Wanneer kun je een vrijstelling krijgen?

Vrijstellingen worden verleend op grond van bepaalde diploma's van niet-commerciële instellingen en/of op grond van de uitslagen van een niveautoets, die tenminste eenmaal per jaar wordt afgenomen.

 • Een Nederlands vwo-diploma met Spaans als keuzevak of als eindexamenvak kan leiden tot vrijstelling van Español 1 en Español 2.
 • Een Nederlands hbo-diploma met Spaans als examenonderdeel kan -afhankelijk van de voltooide cursussen en hun status in de gevolgde hbo-opleiding- leiden tot vrijstelling tot een gelijkwaardig niveau (dus van Español 1 of Español 1 en 2 of Español 1, 2 en 3 enz.)
 • Een DELE-diploma kan -afhankelijk van het niveau- leiden tot vrijstellingen:
  • Voor het huidige DELE diploma:
   • DELE-diploma A1 > Español 1
   • DELE-diploma A2 > Español 2
   • DELE-diploma B1 > vrijstelling Español 1, Español 2 en Español 3
   • DELE-diploma B2 > vrijstelling Español 1 t/m Español 4
   • DELE-diploma C1 of C2 > Español 1 t/m Español 4
  • Voor het oude DELE diploma:
   • Niveau "Inicial" > vrijstelling van Español 1, Español 2 en Español 3
   • Niveau "Intermedio" > vrijstelling van Español 1 t/m Español 4
   • Niveau "Superior" > vrijstelling van Español 1 t/m Español 4
 • ​Een SIELE-diploma leidt gewoonlijk tot vrijstelling tot het corresponderende niveau van de cursussen taalverwerving.
 • Een vwo, hbo, of universitair diploma, behaald in een Spaanssprekend land op een Spaanstalige onderwijsinstelling, leidt gewoonlijk tot vrijstelling van Español 1 t/m Español 4.
 • Overige diploma's leiden meestal tot het advies tot het afleggen van een niveautoets op grond waarvan vrijstelling verkregen kan worden.