Binnen je profileringsruimte kies je onderdelen met een totale studielast van 52,5 EC, waarvan minimaal 15 EC op niveau 2 of 3 (verdiepend/gevorderd). Je kunt de profileringsruimte gebruiken om je te verdiepen in een ander vakgebied, of ter voorbereiding op het masterprogramma dat je wilt gaan volgen.

Je profileringsruimte bestaat uit:

Minor

Je kunt een minor kiezen als profileringspakket van 30 EC. Een minor is een pakket van 4 cursussen. Een minor is handig als voorbereiding op een bepaalde master. Ga je in het buitenland studeren? Dan kun je de cursussen die je in het buitenlad volgt laten meetellen als verplichte UU-minor, nadat je daarvoor goedkeuring hebt gekregen van de Examencommissie. 

Inschrijven minor

Je moet je bij de UU altijd inschrijven voor zowel de minor als geheel als de losse cursussen. 

Vrije cursussen

Je kunt kiezen uit de volgende cursussen:

 • cursussen binnen je major (bijvoorbeeld uit een ander verdiepingspakket)
 • cursussen buiten je major uit het aanbod keuzecursussen Bachelor van de faculteit GW of uit het hele cursusaanbod van de UU
 • een oriëntatiecursus voor een educatief programma (waarmee je uiteindelijk het onderwijs in kunt)
 • cursussen van een andere onderwijsinstelling
 • cursussen die je nodig hebt om toegelaten te worden tot een master

Kies je ervoor om een semester te studeren in het buitenland? Dan kunnen de buitenlandse cursussen meetellen als profileringspakket of worden opgenomen in het vrije keuzedeel van je studieprogramma. Hiervoor is altijd goedkeuring van de examencommissie nodig.

Bij de UU kun je kiezen uit meer dan 100 verschillende minoren. Een minor is een samenhangend pakket van 4 cursussen, die bij een ander vakgebied horen dan je major. Je kiest een minor

Ga je in het buitenland studeren? Dan kun je de cursussen die je in het buitenland volgt laten meetellen als verplichte UU-minor, nadat je daarvoor goedkeuring hebt gekregen van de Examencommissie. 

Inschrijven minor

Je moet je altijd in Osiris inschrijven voor een minor en de bijbehorende cursussen. Dit doe je tijdens de cursusinschrijvingsperiode. Je schrijft je apart in voor zowel de minor als voor de afzonderlijke cursussen van die minor. Voor specifieke informatie over inschrijven: ga naar de minor die je wilt volgen en kijk bij 'Aanmelden en inschrijven'.

Cursus met voorrangsregels

Als er bij de minor een cursus met voorrangsregels zit, moet je je voor deze cursus én voor de hele minor inschrijven in de eerste week van de cursusinschrijvingsperiode . Een week voor het begin van de cursusinschrijfperiode staat een overzicht van de cursussen met voorrangsregels op de website.

Studievoortgangsoverzicht

Als je alle cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan komt de minor op je Studievoortgangsoverzicht.

Interessante cursussen

De volgende cursussen zijn specifiek interessant voor studenten Spaans:

Voorbereiding op de Educatieve Master

 • Minor
 • Losse cursussen
  • Inleiding onderwijswetenschappen
  • Taalonderwijskunde
  • Taaleducatie en ICT in de moderne wereld
  • International perspectives on Education
  • Eerste-taalontwikkeling
  • Tweede-taalontwikkeling
  • Taal en cognitie in normale en gestoorde ontwikkeling
  • Language Evolution & language development

Voorbereiding op de master Meertaligheid en taalverwerving

 • Minor
 • Losse cursussen
  • Psychologie van taal
  • Taalbetekenis en taalgebruik
  • Een inleiding in de semantiek en pragmatiek
  • Sociolinguïstiek
  • Spreken en verstaan: een inleiding in de fonetiek
  • Eerste-taalontwikkeling
  • Tweede-taalontwikkeling
  • Taal en cognitie in normale en gestoorde ontwikkeling
  • Language Evolution & language development

Voorbereiding op de master Interculturele communicatie

 • Minor
 • Losse cursussen
  • Inleiding Media & Communicatie
  • Nieuwe Media en Communicatie
  • Media en Maatschappij
  • Psychologie van de Communicator
  • Inleiding bestuurs- en organisatiewetenschap
  • Bestuur en beleid
  • Management van organisaties
  • Methoden van kwalitatief onderzoek in Bestuurs- en Organisatiewetenschap [Periode 2] Inleiding bestuurs- en organisatiewetenschap
  • Bestuur en beleid
  • Management van organisaties
  • Methoden van kwalitatief onderzoek in Bestuurs- en Organisatiewetenschap

Voorbereiding op de masters Professioneel vertalen of Literair vertalen

 • Minor Communicatie- en informatiewetenschappen of losse cursussen uit deze minor
 • Verdiepingspakket  1 van de opleiding Nederlands: Nederlands: de taal en het gebruik
 • Losse cursussen
  • Inleiding Media & Communicatie
  • Nieuwe Media en Communicatie
  • Media en Maatschappij
  • Psychologie van de Communicator
  • Hoe talen verschillen
  • Taal en betekenis
  • Tekstanalyse en tekstverwerking
  • Stilistiek

Voorbereiding op de masters Literatuur vandaag en Comparative Literary Studies

Voorbereiding op de master Linguistics

Vrije cursussen

Je kunt kiezen uit de volgende cursussen:

Denk ook eens aan het leren van een nieuwe taal. Het geeft toegang tot primaire en secundaire bronnen waartoe je eerder geen toegang had. Bijvoorbeeld naast de gangbare (school-)talen: Italiaans, Modern of oud Grieks/Latijn, Arabisch of Turks.

Voor studenten van onderstaande opleidingen bevelen we de minor Spaans aan:

 • Taal- en Cultuurstudies
 • Rechten
 • Sociale geografie
 • CIW
 • Culturele Antropologie
 • Frans
 • Keltisch
 • Engels
 • Nederlands
 • Duits
 • Italiaans
 • Kunstgeschiedenis
 • Media en cultuur
 • Psychologie
 • Geschiedenis
 • Religiewetenschappen
 • Liberal Arts and Sciences
 • Literatuurwetenschap
 • Taalwetenschap
 • Islam en Arabisch
 • Sociologie