Binnen je profileringsruimte kies je onderdelen met een totale studielast van 52,5 EC, waarvan minimaal 15 EC op niveau 2 of 3 (verdiepend/gevorderd). Je kunt de profileringsruimte gebruiken om je te verdiepen in een ander vakgebied, of ter voorbereiding op het masterprogramma dat je wilt gaan volgen.

Je profileringsruimte bestaat uit:

Studeren in het buitenland

Kies je ervoor om een semester te studeren in het buitenland? Dan kunnen de buitenlandse cursussen meetellen als profileringspakket of worden opgenomen in het vrije keuzedeel van je studieprogramma. Hiervoor is altijd goedkeuring van de examencommissie nodig.

Vrije cursussen

Je kunt kiezen uit de volgende cursussen:

Denk ook eens aan het leren van een nieuwe taal. Het geeft toegang tot primaire en secundaire bronnen waartoe je eerder geen toegang had. Bijvoorbeeld naast de gangbare (school-)talen: Italiaans, Modern of oud Grieks/Latijn, Arabisch of Turks.

Interessante cursussen

De volgende cursussen zijn specifiek interessant voor studenten Spaans:

Voorbereiding op de Educatieve Master

 • Minor
 • Losse cursussen
  • Inleiding onderwijswetenschappen
  • Taalonderwijskunde
  • Taaleducatie en ICT in de moderne wereld
  • International perspectives on Education
  • Eerste-taalontwikkeling
  • Tweede-taalontwikkeling
  • Taal en cognitie in normale en gestoorde ontwikkeling
  • Language Evolution & language development

Voorbereiding op de master Meertaligheid en taalverwerving

 • Minor
 • Losse cursussen
  • Psychologie van taal
  • Taalbetekenis en taalgebruik
  • Een inleiding in de semantiek en pragmatiek
  • Sociolinguïstiek
  • Spreken en verstaan: een inleiding in de fonetiek
  • Eerste-taalontwikkeling
  • Tweede-taalontwikkeling
  • Taal en cognitie in normale en gestoorde ontwikkeling
  • Language Evolution & language development

Voorbereiding op de master Interculturele communicatie

 • Minor
 • Losse cursussen
  • Inleiding Media & Communicatie
  • Nieuwe Media en Communicatie
  • Media en Maatschappij
  • Psychologie van de Communicator
  • Inleiding bestuurs- en organisatiewetenschap
  • Bestuur en beleid
  • Management van organisaties
  • Methoden van kwalitatief onderzoek in Bestuurs- en Organisatiewetenschap [Periode 2] Inleiding bestuurs- en organisatiewetenschap
  • Bestuur en beleid
  • Management van organisaties
  • Methoden van kwalitatief onderzoek in Bestuurs- en Organisatiewetenschap

Voorbereiding op de masters Professioneel vertalen of Literair vertalen

 • Minor Communicatie- en informatiewetenschappen of losse cursussen uit deze minor
 • Verdiepingspakket  1 van de opleiding Nederlands: Nederlands: de taal en het gebruik
 • Losse cursussen
  • Inleiding Media & Communicatie
  • Nieuwe Media en Communicatie
  • Media en Maatschappij
  • Psychologie van de Communicator
  • Hoe talen verschillen
  • Taal en betekenis
  • Tekstanalyse en tekstverwerking
  • Stilistiek

Voorbereiding op de masters Literatuur vandaag en Comparative Literary Studies

Voorbereiding op de master Linguistics

Voor studenten van onderstaande opleidingen bevelen we de minor Spaans aan:

 • Taal- en Cultuurstudies
 • Rechten
 • Sociale geografie
 • CIW
 • Culturele Antropologie
 • Frans
 • Keltisch
 • Engels
 • Nederlands
 • Duits
 • Italiaans
 • Kunstgeschiedenis
 • Media en cultuur
 • Psychologie
 • Geschiedenis
 • Religiewetenschappen
 • Liberal Arts and Sciences
 • Literatuurwetenschap
 • Taalwetenschap
 • Islam en Arabisch
 • Sociologie