Jaar 3

Jaar 3 staat in het teken van je eindwerkstuk. Je volgt dan de volgende vakken:

In de Cursusplanner staat het uitgebreide cursusaanbod voor de opleiding Spaanse taal en cultuur. 

Ben je vóór 2023 begonnen? Kijk dan bij de overgangsregelingen van de OER Spaanse taal en cultuur welke cursussen je moet volgen.

Blok 3: Escritura y comunicación académicas (EV)

De cursus Escritura y comunicación académicas bereidt je voor op het schrijven van het eindwerkstuk.

Blok 4: Eindwerkstuk

Je sluit je major af met het BA Eindwerkstuk. Je bent vrij in de keuze van het onderwerp, zolang het maar een deelgebied is van Spaanse taal en cultuur. 

Vrije ruimte

In je profileringsruimte kun je een minor en/of losse cursussen volgen, een stage doen of studeren in het buitenland. Voor stage en studie in het buitenland geldt: plan op tijd, en bespreek je plannen met de studieadviseur. 

Cursusoverzicht jaar 3