Jaar 2 bestaat uit:

In de uitklapjes hieronder staat een overzicht van alle verplichte cursussen in jaar 2 per verdiepingspakket. In de Cursusplanner staat het uitgebreide cursusaanbod voor Spaanse taal en cultuur. Zorg dat je het juiste collegejaar kiest! Ben je van plan om in je derde jaar een stage te doen of wil je graag een tijdje in het buitenland studeren? Begin dan in je tweede jaar al met plannen. 

Zorg dat je je op tijd inschrijft voor de cursussen!

Voor sommige cursussen kunnen er voorrangsregels zijn, wat betekent dat er een kortere cursusinschrijfperiode is. Schrijf je dus op tijd in voor je verdiepingspakket en de bijbehorende cursussen. 

Blok 1, 2, 3 en 4: Verdiepingspakket

Een verdiepingspakket is een selectie van 4 samenhangende cursussen binnen een deelgebied van het vakgebied Spaanse taal en cultuur. Je kunt kiezen uit 2 verdiepingspakketten:

  • Taalkunde en Vertalen
  • Literatuur en Cultuur

Je verdiepingspakket is een voorbereiding op het eindwerkstuk, dat je in je 3e jaar schrijft. Het onderwerp van je eindwerkstuk sluit dus aan bij de onderzoeksrichting van jouw verdiepingspakket. 

Uitbreiding verdieping

Naast je verdiepingspakket volg je ook nog 2 verplichte cursussen uit het andere verdiepingspakket. 

Blok 1: Cursus in je vrije ruimte

Naast de eerste cursus van je verdiepingspakket begin je in blok 1 met je profileringsruimte, je kunt dan een cursus doen uit het andere verdiepingspakket of een losse cursus volgen. Kijk hierbij goed naar de ingangseisen.

Blok 3: Methodencursus (MO)

In blok 3 kies je een van de aangeboden methodencursussen (7,5 EC op niveau 2 of 3).

Eerder dan 2019 begonnen?

  • In 2017 of 2018 begonnen: je moet verplicht een academische contextcursus van 7,5 EC volgen.
  • Vóór 2017-2018 begonnen: je moet verplicht een academische contextcursus volgen van 15 EC.

Kijk bij de overgangsregelingen in de OER bij het startjaar van je opleiding om te zien welke cursussen je precies nog moet volgen.

Cursusoverzicht verplicht jaar 2

Het verdiepingspakket 'Literatuur en cultuur' stelt de culturele diversiteit van de hedendaagse Spaanstalige gebieden centraal en belicht de impact die literatuur en cultuur hebben op de Spaanstalige maatschappij vandaag. In dit pakket leer je nadenken over diversiteit en culturele identiteit in de Spaanstalige context. Daarbij besteden we aandacht aan de gevolgen die hedendaagse fenomenen als migratie en globalisering hebben op het vormen van een meer complexe culturele identiteit voorbij de Spaanstalige landsgrenzen. Er wordt ook nagedacht over de invloed die literatuur en cultuur hebben op de Spaanstalige maatschappij: we bespreken romans die politieke regimes in Spaanstalige landen kritisch onder de loep nemen, films die een nieuwe visie bieden op een bepaalde periode uit de geschiedenis van Spaanstalige landen, blogs en columns die een kritische kijk bieden op ontwikkelingen in de Spaanstalige samenleving.

Aansluitende masters

Dit verdiepingspakket bereidt voor op de masterprogramma’s Literatuur Vandaag/Literature Today, Interculturele communicatie en de onderzoeksmasters Comparative Literary Studies en Ancient, Medieval and Renaissance Studies

Cursusoverzicht

In het verdiepingspakket 'Taalkunde en vertalen' wordt het verschijnsel taal vanuit verschillende invalshoeken bestudeerd. Je verdiept je  kennis over de structuur van het Spaans (morfologie en syntaxis) en maakt kennis met pragmatiek (taalgebruik in zijn context). Je bestudeert hoe sprekers van het Spaans hun taal verwerven, als eerste of als tweede/vreemde taal en hoe sprekers van het Spaans zich in hun taal uitdrukken, waarbij wordt ingegaan op de verschillende (Latijns-Amerikaanse) dialecten van het Spaans en op diverse situaties van taalcontact. Daarnaast bevat dit verdiepingspakket een cursus waarin je leert vertalen uit en naar het Spaans, maak je kennis met vertaalreflectie en verdiep je je in de culturele en literaire context van het vertalen.

Aansluitende masters

Dit verdiepingspakket bereidt voor op de masterprogramma’s Meertaligheid en Taalverwerving, Literair vertalen, Professioneel vertalen en de onderzoeksmaster Linguistics Bovendien vormt dit pakket een goede voorbereiding op de educatieve master.

Cursusoverzicht

Algemeen

Inschrijven verdiepingspakket

Eerstejaars studenten moeten zich aan het einde van hun eerste jaar voor blok 1 en 2 inschrijven voor een verdiepingspakket.

Je schrijft je tijdens de reguliere cursusinschrijfperiode zelf in voor de cursussen van het verdiepingspakket dat je wilt gaan doen. Kijk goed of er geen cursussen met voorrangsregels in je pakket zitten. Voor deze cursussen kun je je alleen in de eerste 2 weken van de inschrijfperiode inschrijven.

Doorgeven verdiepingspakket

Vóór de cursusinschrijfperiode in juni krijg je van het Studiepunt een e-mail met het verzoek door te geven voor welk verdiepingspakket je kiest.

Meer informatie?

Voorwaarden verdiepingspakket

  • Je moet 1 verdiepingspakket compleet afronden binnen je major. Je kunt een cursus binnen het pakket dus niet vervangen door een cursus uit een ander verdiepingspakket.
  • In je profileringsruimte kun je extra cursussen opnemen uit de andere verdiepingspakketten. Deze cursussen volg je dus ‘los’, je hoeft niet het hele pakket te doen. 
  • Sommige cursussen worden 1 keer in de 2 jaar jaar aangeboden. Als je een cursus in je tweede jaar hebt gevolgd in het kader van je verdiepingspakket, kun je in je derde jaar de alternerende cursus ook nog volgen. Die neem je dan op in je profileringsruimte.

Inschrijven minor

Je moet je altijd in Osiris inschrijven voor een minor en de bijbehorende cursussen. Dit doe je tijdens de cursusinschrijvingsperiode. Je schrijft je apart in voor zowel de minor als voor de afzonderlijke cursussen van die minor. Voor specifieke informatie over inschrijven: ga naar de minor die je wilt volgen en kijk bij 'Aanmelden en inschrijven'.

Cursus met voorrangsregels

Als er bij de minor een cursus met voorrangsregels zit, moet je je voor deze cursus én voor de hele minor inschrijven in de eerste week van de cursusinschrijvingsperiode . Een week voor het begin van de cursusinschrijfperiode staat een overzicht van de cursussen met voorrangsregels op de website.

Studievoortgangsoverzicht

Als je alle cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan komt de minor op je Studievoortgangsoverzicht.