Studieprogramma

De bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur duurt 3 jaar en heeft een studielast van 180 EC. Je studieprogramma bestaat uit een major (de hoofdrichting van je opleiding) van 127,5 EC en een profileringsruimte 52,5 EC. Je kunt als student Spaanse taal en cultuur ook deelnemen aan de track Crossing Borders.

Opbouw van je studie

Welke cursussen je precies moet volgen, is afhankelijk van het startjaar van je studie. 

Studieprogramma major per startjaar

In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) staat precies aan welke eisen je moet voldoen om te kunnen afstuderen en wat je moet doen als je vakken gemist hebt. Je bent afgestudeerd als je aan alle eisen van je examenprogramma hebt voldaan.

Vragen over je studieplanning?

Heb je hulp nodig bij het maken van je studieplanning? Dan kun je altijd kijken bij Mijn planning in de Cursusplanner of je gaat naar je tutor of studieadviseur.

Goedkeuring, studievoortgang, punten en ingangseisen

Als je wilt afwijken van het examenprogramma dat in de OER staat, moet je van tevoren goedkeuring vragen. Als je verzoek wordt goedgekeurd, wordt dit uiteindelijk ook opgenomen in OSIRIS, en verwerkt in jouw examenprogramma en studievoortgangsoverzicht.

Vragen?

Als je vragen hebt over je studievoortgangsoverzicht of onjuistheden hierin constateert, neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.