Studieprogramma

De bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur duurt 3 jaar en heeft een studielast van 180 EC.

Je studieprogramma bestaat uit een major (de hoofdrichting van je opleiding) en een profileringsruimte. Hoe de verdeling is van het aantal EC dat je voor de verschillende onderdelen moet behalen, verschilt per studiejaar: 

  • Begonnen in studiejaar 2019-2020 of later: major van 127,5 EC en een profileringsruimte van 52,5 EC
  • Begonnen vóór 2019: major van 120 EC en een profileringsruimte van 60 EC

Opbouw van je studie

Welke cursussen je precies moet volgen, is afhankelijk van het startjaar van je studie. 

Studieprogramma major per startjaar

In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) staat precies aan welke eisen je moet voldoen om te kunnen afstuderen en wat je moet doen als je vakken gemist hebt. Je bent afgestudeerd als je aan alle eisen van je examenprogramma hebt voldaan.

Vragen over je studieplanning?

Heb je hulp nodig bij het maken van je studieplanning? Dan kun je altijd kijken bij Mijn planning in de Cursusplanner of je gaat naar je tutor of studieadviseur.

Goedkeuring, studievoortgang, punten en ingangseisen

Als je wilt afwijken van het examenprogramma dat in de OER staat, moet je van tevoren goedkeuring vragen. Als je verzoek wordt goedgekeurd, wordt dit uiteindelijk ook opgenomen in OSIRIS, en verwerkt in jouw examenprogramma en studievoortgangsoverzicht.

Vragen?

Als je vragen hebt over je studievoortgangsoverzicht of onjuistheden hierin constateert, neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.