Hieronder staat een overzicht van de medewerkers van de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, die je begeleiden tijdens het cursusonderwijs.

  • De tutor en de studieadviseur kun je benaderen voor begeleiding en advies bij studie-inhoudelijk zaken, een studentendecaan of -psycholoog bij studieoverstijgende zaken.
  • Bij de contactpersoon buitenland kun je terecht voor het maken en laten ondertekenen van een 'study plan' als je gaat studeren in het buitenland.
  • Klachten over de manier waarop je bent behandeld door een medewerker van de faculteit Geesteswetenschapen of Universiteit Utrecht, kun je indienen bij de facultaire of universitaire klachtencoördinator.

Je kunt ook zelf zoeken op medewerkers binnen de faculteit Geesteswetenschappen of binnen de Universiteit Utrecht.

Telefoonnummer: 030 253 9689
Telefoonnummer: 030 253 2932
Telefoonnummer: 030 253 5474
Telefoonnummer: 030 253 6215
Telefoonnummer: 030 253 6418