Let op: cursussen van deze minor hebben voorrangsregels en de inschrijfperiode is korter. Zie voor meer informatie 'Aanmelding en inschrijven' hieronder.

Doel en Inhoud 

De opleidingsminor Spaans laat studenten kennismaken met de Spaanse taal en met diverse cultuuruitingen van de Spaanstalige wereld. In drie opeenvolgende cursussen taalverwerving leren studenten Spaans spreken, luisteren, lezen en schrijven, waarbij ze het taalvaardigheidsniveau B1 (ERK: ‘onafhankelijke gebruiker’) bereiken. Naast taalvaardigheid Spaans verwerven studenten in deze minor ook kennis over de Spaanstalige wereld, aan de hand van een serie toneelstukken.

Voorbereiding master

Deze minor is een goede voorbereiding op de volgende masters:

Cursussen

In de cursussen Español 1 t/m 3 verwerft de student kennis van het Spaans, zowel receptief (luistervaardigheid en leesvaardigheid) als productief (spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid). Deze leerlijn, waarbij ervan uit wordt gegaan dat de student bij de start geen voorkennis van het Spaans heeft, leidt naar een taalvaardigheidsniveau B1 (ERK). Daarnaast bevat de opleidingsminor Spaans een inleidende cursus over theater in de Spaanstalige wereld (Teatro hispánico). Hierin doet de student basiskennis op over een aantal voor de Spaanstalige wereld belangrijke toneelstukken, waarbij tevens aandacht zal worden besteed aan de cultuurhistorische context van deze werken.

Studieprogramma

Deze minor bestaat uit vier verplichte cursussen (30 EC).

Ingangseisen

Kijk goed naar de ingangseisen van de cursussen en of er voorrangsregels zijn.

NB. Deze minor kan NIET worden gevolgd door bachelorstudenten Spaanse taal en cultuur.

Studenten met voorkennis van de Spaanse taal

Als je voorkennis hebt van de Spaanse taal en je denkt te kunnen instromen in een hogere taalverwervingscursus, neem dan contact op met Dr. Silvia Canto (S.Canto@uu.nl). Meer informatie over de taalniveaus en de ontheffingsmogelijkheden van de cursussen vind je hier.

Als je één of meerdere taalverwervingscursussen mag overslaan, zal je een aangepast minorprogramma moeten aanvragen bij de examencommissie van je eigen opleiding. De examencommissie zal in overleg met de contactpersoon van de minor Spaans bekijken of dat mogelijk is.

Ingangseisen

Voor sommige cursussen in deze minor kunnen ingangseisen gelden. Zie hiervoor informatie die bij de cursusbeschrijving in de Cursusplanner staat onder het kopje Ingangseisen en voorkennis.

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Als student van de Universiteit Utrecht moet je voor de minor als geheel en de bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS. Dit doe je tijdens de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor zowel de minor als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen. 

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een Bewijs Betaald Collegegeld van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken (maandag 31 mei t/m maandag 14 juni om 12:00 uur)  van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.