Inhoud en doel minor

De opleidingsminor Spaans laat studenten kennismaken met de Spaanse taal en met diverse cultuuruitingen van de Spaanstalige wereld. In drie opeenvolgende cursussen taalverwerving leren studenten Spaans spreken, luisteren, lezen en schrijven, waarbij ze het taalvaardigheidsniveau B1 (ERK: ‘onafhankelijke gebruiker’) bereiken. Naast taalvaardigheid Spaans verwerven studenten in deze minor ook kennis over de Spaanstalige wereld, aan de hand van een serie toneelstukken en films.

Cursussen

In de cursussen Español 1 t/m 3 verwerft de student kennis van het Spaans, zowel receptief (luistervaardigheid en leesvaardigheid) als productief (spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid). Deze leerlijn, waarbij ervan uit wordt gegaan dat de student bij de start geen voorkennis van het Spaans heeft, leidt naar een taalvaardigheidsniveau B1 (ERK). Daarnaast bevat de opleidingsminor Spaans een inleidende cursus over theater en film in de Spaanstalige wereld (Teatro y cine hispánicos). Hierin doet de student basiskennis op over een aantal voor de Spaanstalige wereld belangrijke toneelstukken en films, waarbij tevens aandacht zal worden besteed aan  de cultuurhistorische context van deze werken.

Studieprogramma

Deze minor bestaat uit vier verplichte cursussen.

Blok1

SP1V17001

Español 1

Niveau 1

7,5 EC

Blok 2

SP1V17003

Español 2

Niveau 1

7,5 EC

Blok 3

SP2V17001

Español 3

Niveau 2

7,5 EC

Blok 3

SP2V17002

Spa-Teatro y cine hispánicos

Niveau 2

7,5 EC

NB. Deze minor kan NIET worden gevolgd door bachelorstudenten Spaanse taal en cultuur.

Ingangseisen

Voor de cursussen die deel uitmaken van deze minor kunnen bepaalde ingangseisen gelden. Raadpleeg hiervoor de cursusbeschrijvingen in de Universitaire Onderwijscatalogus.

Aanmelden en inschrijven

Op welke manier je je voor de minor kunt inschrijven hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich voor een minor en bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor de minor zowel als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 28 mei t/m maandag 4 juni 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 1 en 2 2018-2019.

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten hier ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier (doc) gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Het formulier kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 28 mei t/m maandag 4 juni 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 1 en 2 2018-2019.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Drift 10, 3512 BS Utrecht
(030) 253 6285
studiepunt.gw@uu.nl

Voor korte vragen zijn wij ook via WhatsApp bereikbaar op: 06 41084538 (let op: dit nummer is alleen bedoeld voor WhatsApp) Op maandag t/m vrijdag krijg je tussen 9.00u - 17.00u zo snel mogelijk een antwoord.

Vermeld bij correspondentie altijd je studentnummer en opleiding!

Telefoon

maandag t/m vrijdag: 11.00 - 12.30 uur / 13.00 - 15.00 uur

Balie

maandag t/m vrijdag: 11.00 - 15.00 uur

 

Waarvoor ga je naar het Studiepunt Geesteswetenschappen?

 • voor studie-inhoudelijke zaken:
  • cursusinschrijving
  • roosters
  • registratie studieresultaten (OSIRIS)
  • studievoortgangoverzicht (SVO)
  • stages
  • studeren in het buitenland
  • en afstuderen
 • om een afspraak maken met
  • de studieadviseur
  • de stagecoördinator
  • en coördinator buitenland
 • voor het waarmerken van diploma's en cijferlijsten
 • om een verzoek tot vrijstelling of goedkeuring van cursussen in te dienen