Jaar 3

Jaar 3 staat in het teken van je eindwerkstuk. Je volgt dan de volgende vakken:

  • 7,5 EC Onderzoeksseminar (voorbereiding op je eindwerkstuk)
  • 7,5 EC Eindwerkstuk
  • 45  EC Profileringsruimte 

In de Cursusplanner staat het uitgebreide cursusaanbod voor de opleiding Religiewetenschappen. 

Ben je vóór 2020 begonnen? Kijk dan bij de overgangsregelingen van de OER Religiewetenschappen welke cursussen je moet volgen.

Blok 3: Onderzoeksseminar (EV)

In de cursus Onderzoeksseminar leer je zelfstandig en kritisch onderzoek te doen. Dus hoe je vanuit je eerste interesse in een onderwerp komt tot een goede vraagstelling, hoe je bronnen en wetenschappelijke literatuur verzamelt, hoe je je methodische aanpak kiest, en hoe dat uitmondt in een onderzoeksplan voor je bacheloreindwerkstuk. Tijdens het Onderzoeksseminar krijg je ook een scriptiebegeleider toegewezen. 

Blok 4: Eindwerkstuk

Je sluit je major af met het Eindwerkstuk. Je bent vrij in de keuze van het onderwerp, zolang het maar een deelgebied is van Religiewetenschappen. Wil je je eindwerkstuk niet direct na het Onderzoeksseminar schrijven, overleg dit dan met je begeleider. Heb je het Onderzoeksseminar in een vorig jaar gevolgd en toen géén begeleider toegewezen gekregen of wil je switchen van onderwerp, neem dan contact op met scriptiecoördinator, dr. Nico Landman.

Vrije ruimte

In je profileringsruimte kun je een minor en/of losse cursussen volgen, een stage doen of studeren in het buitenland. Voor stage en studie in het buitenland geldt: plan op tijd, en bespreek het met de studieadviseur. 

En verder ...


Algemeen 
In- en uitschrijven cursussen • Jaarkalender GW 

Speciale omstandigheden 
Afmelden voor een toets