Jaar 2 bestaat uit:

In de uitklapjes hieronder staat een overzicht van alle verplichte cursussen in jaar 2. In de Cursusplanner staat het uitgebreide cursusaanbod voor Religiewetenschappen. Zorg dat je het juiste collegejaar kiest! Ben je van plan om in je derde jaar een stage te doen of wil je graag een tijdje in het buitenland studeren? Begin dan in je tweede jaar al met plannen. 

Zorg dat je je op tijd inschrijft voor de cursussen!

Voor sommige cursussen kunnen er voorrangsregels zijn, wat betekent dat er een kortere cursusinschrijfperiode is. Schrijf je dus op tijd in voor je verdiepingspakket en de bijbehorende cursussen. 

Blok 1, 2, 3 en 4: Verdiepingspakket

Een verdiepingspakket is een selectie van 4 samenhangende cursussen binnen een deelgebied van het vakgebied Religiewetenschappen. Je mag bij dit pakket zelf kiezen welke 4 cursussen je wilt volgen. Je verdiepingspakket is een voorbereiding op het eindwerkstuk, dat je in je 3e jaar schrijft. Het onderwerp van je eindwerkstuk sluit dus aan bij je verdiepingspakket. 

Ben je vóór 2019-2020 begonnen en heb je nog niet alle verdiepingspakketcursussen behaald? Kijk dan bij de overgangsregelingen van de OER om te zien welke cursussen je nog moet volgen.

Religie, politiek en maatschappij

De manier waarop religie en samenleving en politiek elkaar kunnen beïnvloeden staat centraal in dit verdiepingspakket. Je bestudeert klassieke teksten en de nieuwste theorieën over religie en tolerantie. Je bestudeert hoe religies en hun ethische beginselen vruchtbaar kunnen zijn in het nadenken over actuele problemen. Je bestudeert waar en hoe religie het uitoefenen van geweld stimuleert of juist afremt en je onderzoekt de sociale en religieuze factoren van religieus fundamentalisme in christendom en islam.

Blok 1 en 2: Discplinair verplichte cursussen (DV)

Je volgt Mohammed in heden en verleden (blok 1) en Religie in Nederland (blok 2).

Blok 3 en 4: Cursussen in je vrije ruimte

In blok 3 en 4 begin je met je profileringsruimte, je kunt dan cursussen doen uit een ander verdiepingspakket, starten met een minor, of losse cursussen volgen. Kijk hierbij goed naar de ingangseisen.

Cursusoverzicht jaar 2

Algemeen

Inschrijven verdiepingspakket

Eerstejaars studenten moeten zich aan het einde van hun eerste jaar voor blok 1 en 2 inschrijven voor een verdiepingspakket.

Je schrijft je tijdens de reguliere cursusinschrijfperiode zelf in voor de cursussen van het verdiepingspakket dat je wilt gaan doen. Kijk goed of er geen cursussen met voorrangsregels in je pakket zitten. Voor deze cursussen kun je je alleen in de eerste 2 weken van de inschrijfperiode inschrijven.

Doorgeven verdiepingspakket

Vóór de cursusinschrijfperiode in juni krijg je van het Studiepunt een e-mail met het verzoek door te geven voor welk verdiepingspakket je kiest.

Meer informatie?

Voorwaarden verdiepingspakket

  • Je moet 1 verdiepingspakket compleet afronden binnen je major. Je kunt een cursus binnen het pakket dus niet vervangen door een cursus uit een ander verdiepingspakket.
  • In je profileringsruimte kun je extra cursussen opnemen uit de andere verdiepingspakketten. Deze cursussen volg je dus ‘los’, je hoeft niet het hele pakket te doen. 
  • Sommige cursussen worden 1 keer in de 2 jaar jaar aangeboden. Als je een cursus in je tweede jaar hebt gevolgd in het kader van je verdiepingspakket, kun je in je derde jaar de alternerende cursus ook nog volgen. Die neem je dan op in je profileringsruimte.

Inschrijven minor

Je moet je altijd in Osiris inschrijven voor een minor en de bijbehorende cursussen. Dit doe je tijdens de cursusinschrijvingsperiode. Je schrijft je apart in voor zowel de minor als voor de afzonderlijke cursussen van die minor. Voor specifieke informatie over inschrijven: ga naar de minor die je wilt volgen en kijk bij 'Aanmelden en inschrijven'.

Cursus met voorrangsregels

Als er bij de minor een cursus met voorrangsregels zit, moet je je voor deze cursus én voor de hele minor inschrijven in de eerste week van de cursusinschrijvingsperiode . Een week voor het begin van de cursusinschrijfperiode staat een overzicht van de cursussen met voorrangsregels op de website.

Studievoortgangsoverzicht

Als je alle cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan komt de minor op je Studievoortgangsoverzicht.