Eindwerkstuk

In blok 3 en 4 van je derde studiejaar houd je je bezig met je eindwerkstuk.

  • In blok 3 volg je de cursus Onderzoeksseminar (7,5 EC) waarin je je verdiept in diverse onderzoeksmethoden en je leert hoe je een goede probleemstelling en onderzoeksopzet kunt maken. Daarna maak je een concreet plan voor je eindwerkstuk. Tijdens het Onderzoeksseminar krijg je ook een scriptiebegeleider toegewezen. 
  • Daarna schrijf je in blok 4 je eindwerkstuk (7,5 EC).  

Je schrijft je tijdens de reguliere inschrijfperiode in in Osiris voor het Onderzoeksseminar en voor je eindwerkstuk. Inschrijven tijdens de na-inschrijving is niet mogelijk.

Wil je het eindwerkstuk niet direct na het Onderzoeksseminar schrijven, maar bijvoorbeeld in het volgende studiejaar, overleg dit dan tijdig met je begeleider. Heb je het Onderzoeksseminar in een vorig jaar gevolgd en toen géén begeleider toegewezen gekregen, of wil je switchen van onderwerp (en daarmee ook van begeleider), neem dan contact op met scriptiecoördinator, dr. Nico Landman.

Meer informatie

Eindwerkstuk inleveren

Als je eindwerkstuk klaar is, moet je het inleveren in Osiris Student (je hoeft je eindwerkstuk dus niet te mailen naar je begeleider). In Osiris kun je ook de voortgang volgen en verschijnt het eindcijfer. 

Als je begeleider heeft aangegeven dat je eindwerkstuk klaar is voor beoordeling, ga je als volgt te werk:

  • je uploadt je eindwerkstuk in Osiris Student > Zaken > Mijn zaken > Start een nieuwe zaak met het plusje rechtsonder. Een nieuw venster opent. Zorg dat je pop-up blocker uit staat, anders wordt het nieuwe venster niet geopend. Kies Scriptie en afstuderen > GW: Beoordeling eindwerkstuk/scriptie
    en
  • je uploadt je eindwerkstuk in Blackboard (voor een plagiaatcheck)

Heb je een voldoende?

Als je een voldoende hebt gekregen, lever je je eindwerkstuk in in het digitale scriptiearchief van de UU. Dit is verplicht.

  • Ga naar Osiris Student > Zaken
  • Kies Archiveren & publiceren scriptie - Vervolgzaak
  • Archiveer je scriptie

Bacheloreindwerkstukken worden standaard niet gepubliceerd.

Formulieren en regelingen eindwerkstuk

De beoordeling van je eindwerkstuk verloopt aan de hand van vaste procedures. Je kunt je hierop voorbereiden door onderstaande documenten en teksten goed door te nemen voordat je begint met schrijven.

Scriptiearchief

Is je eindwerkstuk klaar en goedgekeurd? Dan moet je de definitieve versie uploaden in het scriptiearchief via Osiris > Zaken > Archiveren & publiceren scriptie - Vervolgzaak