Studieprogramma

Religiewetenschappen duurt 3 jaar en heeft een studielast van 180 EC. Je studieprogramma is als volgt opgebouwd:

Welke cursussen je precies moet volgen, is afhankelijk van het startjaar van je studie. 

Studieprogramma major 

In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) staat precies wat je moet doen om te kunnen afstuderen en wat je moet doen als je cursussen moet inhalen. Je bent afgestudeerd als je aan alle eisen van je examenprogramma hebt voldaan.

Vragen over je studieplanning?

Heb je hulp nodig bij het maken van je studieplanning? Dan kun je altijd terecht bij je tutor of studieadviseur. Je kunt ook de optie Mijn planning van de Cursusplanner gebruiken. 

Goedkeuring, studievoortgang, punten en ingangseisen

Als je wilt afwijken van het examenprogramma dat in de OER staat, moet je van tevoren goedkeuring vragen. Als je verzoek wordt goedgekeurd, wordt dit uiteindelijk ook opgenomen in OSIRIS, en verwerkt in jouw examenprogramma en studievoortgangsoverzicht.

Vragen?

Heb je nog vragen, neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.