Loopbaanoriëntatie

Wat je zelf kunt doen

Reflecteren op & ontwikkelen van jezelf als professional

Oriënteren op de arbeidsmarkt & netwerken

Profileren & solliciteren

 • Jaar 3
  • Laat je cv en/of (stage)sollicitatiebrief checken door onze career officer.
  • Volg een training van Career Services over CV & sollicitatiebrief schrijven.
  • Doe een proefsollicitatie bij onze Career Officer
  • Bekijk instructievideo’s van Career Services

Wat de opleiding je biedt

Contact met het werkveld

 • Maandelijkse lunchlezingen van religiewetenschappers.
 • Bij verschillende cursussen ga je aan de slag met actuele kwesties uit de praktijk (bv. Fundamentalisme in Christendom en Islam en Omstreden Religieuze Teksten).
 • Vanaf jaar 2 is een stage een mogelijkheid.

Contact met alumni

 • Alumni zijn soms aanwezig bij activiteiten van de opleiding of SV Aladdin.
 • De opleiding heeft een LinkedIn-groep waar studenten en alumni lid van kunnen worden.

Academische en professionele vaardigheden

 • Je bekwaamt je in academisch denken, handelen en communiceren (bv. schrijven, redeneren en presenteren); doelgroepgericht communiceren; analyseren van teksten en meer (zie OER).
 • Loop een stage! Ga hierover in jaar 2 al eens in gesprek met je tutor, stagecoördinator of docenten over de organisaties waar jij eventueel een stage zou willen en kunnen lopen (of vrijwilligerswerk kan doen).

Reflectie op eigen kwaliteiten, interesses en drijfveren

Informatie over toekomstmogelijkheden

Handige contactgegevens