Religie speelt een grote rol in de manier waarop mensen hun leven vormgeven, zich verhouden tot anderen en hun standpunten bepalen rond vraagstukken zoals mensenrechten, politiek, geweld en vrede. Ook op mondiaal niveau is religie een vooraanstaande factor bij politieke en culturele vraagstukken. Kennis van religie is dan ook onontbeerlijk voor het begrijpen van de wereldwijde samenleving en de geopolitieke ontwikkelingen. Maar hoe analyseer je religie en hoe kun je de rol van overtuigingen in (gewelddadige) conflicten begrijpen? Deze verdiepende minor biedt een samenhangend pakket waarin religie, zingeving en conflict vanuit multidisciplinair perspectief worden onderzocht.

Voorbereiding master

De minor Religie en conflict is een goede voorbereiding voor de masteropleiding Religie en samenleving. Kijk op de website voor meer informatie.

Cursussen

Deze minor bestaat uit vier verplichte cursussen:

  • Inleiding religiewetenschappen gaat over de vraag wat religie is, hoe er wetenschappelijk onderzoek naar religie wordt gedaan en wat dit aan inzichten oplevert. Vervolgens duik je de recente geschiedenis in.
  • In de cursus Fundamentalisme in christendom en islam bestudeer je de opkomst en kenmerken van radicale religieuze stromingen. Waarom vindt de opkomst en ontwikkeling van fundamentalisme juist plaats in de moderne tijd? Is fundamentalisme alleen een reactie op seculiere politiek of is er meer aan de hand?
  • Na een historische dimensie aan je bagage te hebben toegevoegd duik je in de curus Religie en geweld in het complexe thema van religieus geweld. Wat is geweld eigenlijk? Wanneer plegen mensen geweld? Waarom en hoe wordt geweld door religieuze mensen gerechtvaardigd en welke thema’s komen hierbij steeds weer terug?
  • Tenslotte biedt de minor je een cursus (Omstreden religieuze teksten) over de manier waarom in jodendom, christendom en islam teksten uit de zogenaamde heilige boeken worden geïnterpreteerd en hoe dit tot interpretaties leidt van actuele gebeurtenissen, en welke problemen en oplossingen er ontstaan.

Ingangseisen

Kijk goed naar de ingangseisen van de cursussen en of er een plaatsingscommissie is. Schrijf je in voor de minor als geheel en voor de losse cursussen.

Ingangseisen

Voor sommige cursussen in deze minor kunnen ingangseisen gelden. Zie hiervoor informatie die bij de cursusbeschrijving in de Cursusplanner staat onder het kopje Ingangseisen en voorkennis.

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Als student van de Universiteit Utrecht moet je voor de minor als geheel en de bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS. Dit doe je tijdens de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor zowel de minor als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een bewijs van inschrijving van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken (maandag 2 juni t/m maandag 15 juni om 12:00 uur)  van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.