Stage MA Professioneel vertalen

In het masterprogramma Professioneel Vertalen is stage lopen in blok 4 een verplicht onderdeel. Een stage biedt je de mogelijkheid praktijkervaring op te doen op het terrein dat bestreken wordt door het masterprogramma. De stage heeft een standaard omvang van 15 EC, en meestal dient een vertaalstage voor minimaal 65% op locatie bij de stagegever plaats te vinden.

Op deze pagina vind je alle benodigde informatie om je stage te regelen en af te ronden. Heb je ideeën voor een stageplaats, neem dan tijdig contact op met de stagecoördinator voor Professioneel vertalen, Dr Gys-Walt van Egdom.

Doelen stage MA Professioneel vertalen

De stage valt qua studiepunten binnen het masterprogramma, maar wordt erbuiten uitgevoerd, bij een stage-aanbiedende instantie. De functie van een stage is dat hij je meer inzicht verschaft in je kennis en vaardigheden; hij vormt zo een goede voorbereiding op een baan na je studie.

Je loopt stage om ervan te leren. Wat je wil leren en welke werkzaamheden je uitvoert tijdens je stage, leg je van tevoren vast in je stagewerkplan (zie stappen ‘voor je begint met je stage’). Gebruik deze tips bij het schrijven van je stagewerkplan voor ons masterprogramma.

Stageproducten en -beoordeling

Je rond de stage af met een stageverslag (en eventueel een stageproduct). Dit verslag wordt becijferd door je stagedocent. De feedback van je stagebegeleider wordt plus of min 0,5 tot 1 punt meegenomen in het eindcijfer.  

Het regelen van een stageplaats

In principe moet je je stageplaats zelf regelen. Voor stageplaatsen wordt door het masterprogramma nauw overlegd met vooraanstaande vertaalbureaus, leidende organisaties van vertaalbureaus, culturele instellingen en (nationale en Europese) overheden teneinde de hoogwaardigheid van de stageplaats te garanderen. In eerdere jaren hebben masterstudenten Professioneel vertalen met succes o.m. stage gelopen bij de vertaalafdeling van de Franse ambassade, bij diverse kleine en grote vertaalbureaus, bij de redactie van vertaalde tijdschriften, en bij culturele instellingen op het gebied van vertaling als het Fonds voor de Letteren. Vaak hoor je van een docent of van de programmacoördinator over stagemogelijkheden. Je kunt echter zelf ook een mogelijke stage aandragen, op grond van informatie die je zelf inwint, via het internet of andere informatiebronnen.

Stage-etalage: eerder gelopen stages

De Stage-etalage bevat eerder gelopen stages van de masterprogramma's van het departement Talen, Literatuur en Communicatie (TLC), zo ook van de master Professioneel vertalen. Je kunt hier inloggen met je solis-ID en inspiratie opdoen voor jouw stagezoektocht. Aan het eind van je eigen stage, voeg je jouw stage toe aan de Stage-etalage ter inspiratie van toekomstige studenten Professioneel vertalen. Met vragen kun je terecht bij de coördinator loopbaanoriëntatie van TLC, Karen Schoutsen.

Algemeen GW-stappenplan en -formulieren (onderzoeks-)masterstage

De stappen hieronder helpen je voor te bereiden op je stage en tonen alle benodigde formulieren per stap. Lees deze stappen goed door, evenals de facultaire uitgebreide stagehandleiding, waarin belangrijke informatie staat over het vinden van een stage, buitenlandstages, het schrijven van een stagewerkplan, je inschrijving in OSIRIS, stagebegeleiding, het bijhouden van een logboek en het schrijven van het stageverslag en de beoordeling. 

Meer informatie?

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met het Stagebureau van de faculteit Geesteswetenschappen.