Masterscriptie

De afronding van de Master Professioneel Vertalen is je afstudeerproject (30 EC) in het derde semester (blok 1 en 2 van het tweede jaar). Het afstudeerproject bestaat uit:

1) een eindvertaling (Vertaalproject) van 10 EC
2) een Masterscriptie van 20 EC

In je masterscriptie (20 EC) laat je zien hoe je aangeleerde kennis en vaardigheden op het gebied van het masterprogramma zelfstandig kunt hanteren bij het opzetten en uitvoeren van een onderzoek en hoe je de bevindingen wetenschappelijk verantwoord kunt presenteren op hoog academisch niveau.

Aan het eind van blok 4 zal een bijeenkomst worden georganiseerd waarin de vereisten, de beoordelingscriteria en de mogelijke invulling van beide onderdelen zullen worden besproken.

Planning

In het Researchseminar Vertaalwetenschap: Professioneel vertalen in Blok 3 ontvang je uitgebreide informatie over het zoeken naar een onderwerp voor je scriptie, hoe je je onderzoeksvraag moet formuleren en welke methode je kunt gebruiken.

Begin op tijd met nadenken over een onderwerp voor je scriptie. Vraag in een vroeg stadium advies aan je programmacoördinator of tutor. Aan het eind van blok 4 moet het volgende vaststaan:

  • onderwerp
  • eerste en tweede begeleider
  • plan van aanpak

Je rondt je afstudeerproject af in blok 2 van jaar 2. De uiterste inleverdatum is tien werkdagen voor de laatste werkdag van het blok. Alleen in uitzonderlijke gevallen en met uitdrukkelijk toestemming van de eerste begeleider kan hiervan worden afgeweken. De scriptie kan in het Nederlands worden geschreven.

Inhoud

Je scriptie is de belangrijkste eindbeoordeling waaruit je academische vorming blijkt. Je schrijft een scriptie op het gebied van het vertalen en de vertaalwetenschap. In je scriptie laat je zien dat je weet hoe je onderzoek moet opzetten en hoe je het feitelijke onderzoek over een onderwerp moet aanpakken. Je laat verder zien dat je over de resultaten van je onderzoek een goed, wetenschappelijk verantwoord verslag kunt maken.

Generatieve AI

Bekijk de richtlijnen op de studentenwebsite voor meer informatie over fraude en plagiaat en het gebruik Generatieve AI. 

Mogelijke methoden

Er zijn verschillende methoden mogelijk, zoals:

  • vragenlijstonderzoek
  • experimenten
  • corpusonderzoek
  • archiefonderzoek

Formulieren en regelingen masterscriptie

De beoordeling van je scriptie verloopt aan de hand van vaste procedures. Je kunt je hierop voorbereiden door onderstaande documenten en teksten goed door te nemen voordat je begint met schrijven.