Masterscriptie

De afronding van de Master Professioneel Vertalen is je afstudeerproject (30 EC) in het derde semester (blok 1 en 2 van het tweede jaar). Het afstudeerproject bestaat uit:

1) een eindvertaling (Vertaalproject) van 10 EC
2) een Masterscriptie van 20 EC

In je masterscriptie (20 EC) laat je zien hoe je aangeleerde kennis en vaardigheden op het gebied van het masterprogramma zelfstandig kunt hanteren bij het opzetten en uitvoeren van een onderzoek en hoe je de bevindingen wetenschappelijk verantwoord kunt presenteren op hoog academisch niveau

Planning

Begin op tijd met nadenken over een onderwerp voor je scriptie. Vraag in een vroeg stadium advies aan je programmacoördinator of tutor. Aan het eind van blok 4 moet het volgende vaststaan:

  • onderwerp
  • eerste begeleider
  • plan van aanpak

Je rondt je afstudeerproject af in blok 2 van jaar 2. Als uiterste inleverdatum geldt de laatste werkdag van het blok. Alleen in uitzonderlijke gevallen en met uitdrukkelijk toestemming van de eerste begeleider kan hiervan worden afgeweken.

Inhoud

Je scriptie is de belangrijkste eindbeoordeling waaruit je academische vorming blijkt. Je schrijft een scriptie op het gebied van het vertalen en de vertaalwetenschap. Je laat de volgende zaken zien:

  • hoe je onderzoek moet opzetten
  • hoe je het feitelijke onderzoek over een onderwerp moet aanpakken
  • dat je over de resultaten van je onderzoek een goed, wetenschappelijk verantwoord, verslag kunt maken

Het onderwerp van je scriptie kan een theoretisch karakter hebben of beschrijvend zijn (bijvoorbeeld op het gebied van de vertaalgeschiedenis).

Mogelijke methoden

Er zijn verschillende methoden mogelijk, zoals:

  • vragenlijstonderzoek
  • experimenten
  • corpusonderzoek
  • archiefonderzoek

Onderwerp

In het Research Seminar Vertaalwetenschap (Professioneel Vertalen) in Blok 3 krijg je uitgebreide informatie over het zoeken naar een onderwerp voor je scriptie, hoe je je onderzoeksvraag moet formuleren en welke methode je kunt gebruiken. Het researchseminar helpt je met het opbouwen van een plan voor je scriptie en werkt toe naar het schrijven van een onderzoeksplan. 

Formulieren en regelingen masterscriptie

De beoordeling van je scriptie verloopt aan de hand van vaste procedures. Je kunt je hierop voorbereiden door onderstaande documenten en teksten goed door te nemen voordat je begint met schrijven.

Scriptiearchief

Is je scriptie klaar en goedgekeurd? Dan moet je de definitieve versie uploaden en desgewenst publiceren in het scriptiearchief via Osiris > Zaken > Archiveren & publiceren scriptie - Vervolgzaak