Studieprogramma

Het masterprogramma Professioneel Vertalen heeft een studielast van 90 EC en duurt 1,5 jaar. In de StudeerWijzer staat handige informatie die je dit studiejaar kunt gebruiken.

Studieopbouw

 • Ga naar de Cursusplanner voor een overzicht van je examenprogramma en de bijbehorende cursussen. Let op dat je het juiste collegejaar kiest!
 • Voor een uitgebreide omschrijving van de verschillende onderdelen van je studieprogramma, zie de uitklapjes hieronder.

  Verschillende onderdelen studieprogramma

  De master Professioneel vertalen bestaat uit de volgende onderdelen:

  • 20 EC Verplichte taalspecifieke cursussen Vertalen
  • 20 EC Verplichte taaloverstijgende cursussen vertaalreflectie
  • 20 EC Verplichte cursussen beroepsoriëntatie
  • 30 EC Afstudeerproject (30 EC)

  Semester 1

  Blok 1
  • Gespecialiseerd vertalen 1: professioneel en literair vertalen (5 EC)
  • Vertaalmethoden en -ethiek (5 EC)
  • Vertaaltechnologie: tools en terminologie (5 EC)
  Blok 2
  • Gespecialiseerd vertalen 2: professioneel en literair vertalen (5 EC)
  • Vertaalkritiek, revisie en editing (5 EC)
  • Taalspecifieke keuzecursus uit het aanbod ‘Meertaligheid en diversiteit’ (5 EC)

  Semester 2

  Blok 3
  • Gespecialiseerd vertalen 3 (5 EC)
  • Researchseminar vertaalwetenschap: Professioneel vertalen (5 EC)
  • Beroepsoriëntatie voor Vertalers (5 EC) 

  Semester 3

  Blok 1 & 2
  • Vertaalproject (10 EC)
  • Scriptie (20 EC)
  Studieschema Professioneel vertalen

  Exameneisen

  Bij aanvang van je studie word je ingeschreven voor het examenprogramma van je master. Wat dit is, staat uitgebreid beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) (art. 3.5.4). Hierin staat ook aan welke eisen je moet voldoen om de kunnen afstuderen

   

  Studievoortgangsoverzicht (SVO)

  Op je studievoortgangsoverzicht staan al je behaalde resultaten. Ook zie je in hoeverre je aan de exameneisen voldoet. Je kunt je studievoortgangsoverzicht raadplegen in OSIRIS onder het tabblad ‘Voortgang’. 

  Een wijziging maken

  In je SVO zie je of alle behaalde resultaten goed zijn geregistreerd en onder het juiste kopje staan. Staan er resultaten onder ‘Overig’ die je wilt laten meetellen binnen je studieprogramma of heb je andere wijzigingen? Volg dan de stappen:
   

  • Ga naar Osiris Student > Zaken > Mijn zaken > Start een nieuwe zaak met het plusje rechtsonder.
  • Een nieuw venster opent. Zorg dat je pop-up blocker uit staat, anders wordt het nieuwe venster niet geopend.
  • Kies Verzoek examencommissie > Goedkeuring cursussen binnen de UU of SVO wijziging.