Studieprogramma

Het masterprogramma Professioneel Vertalen heeft een studielast van 90 EC en duurt 1,5 jaar. In de StudeerWijzer staat handige informatie die je dit studiejaar kunt gebruiken.

Studieopbouw

 • Ga naar de Cursusplanner voor een overzicht van je examenprogramma en de bijbehorende cursussen. Let op dat je het juiste collegejaar kiest!
 • Voor een uitgebreide omschrijving van de verschillende onderdelen van je studieprogramma, zie de uitklapjes hieronder.

  Verschillende onderdelen studieprogramma

  De master Professioneel vertalen bestaat uit de volgende onderdelen:

  • 20 EC Verplichte taalspecifieke cursussen Vertalen
  • 20 EC Verplichte taaloverstijgende cursussen vertaalreflectie
  • 20 EC Verplichte cursussen beroepsoriëntatie
  • 30 EC Afstudeerproject (30 EC)

  Semester 1

  Blok 1
  • Gespecialiseerd vertalen 1: professioneel en literair vertalen (5 EC)
  • Vertaalmethoden en -ethiek (5 EC)
  • Vertaaltechnologie: tools en terminologie (5 EC)
  Blok 2
  • Gespecialiseerd vertalen 2: professioneel en literair vertalen (5 EC)
  • Vertaalkritiek, revisie en editing (5 EC)
  • Taalspecifieke keuzecursus uit het aanbod ‘Meertaligheid en diversiteit’ (5 EC)

  Semester 2

  Blok 3
  • Gespecialiseerd vertalen 3 (5 EC)
  • Researchseminar vertaalwetenschap: Professioneel vertalen (5 EC)
  • Beroepsoriëntatie voor Vertalers (5 EC) 

  Semester 3

  Blok 1 & 2
  • Vertaalproject (10 EC)
  • Scriptie (20 EC)
  Studieschema Professioneel vertalen

  Exameneisen

  Bij aanvang van je studie word je ingeschreven voor het examenprogramma van je master. Wat dit is, staat uitgebreid beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) (art. 3.5.4). Hierin staat ook aan welke eisen je moet voldoen om de kunnen afstuderen

   

  Studievoortgangsoverzicht (SVO)

  Op je studievoortgangsoverzicht staan al je behaalde resultaten. Ook zie je in hoeverre je aan de exameneisen voldoet. Je kunt je studievoortgangsoverzicht raadplegen in OSIRIS onder het tabblad ‘Voortgang’.