Studieprogramma

Het masterprogramma Professioneel Vertalen heeft een studielast van 90 EC en duurt 1,5 jaar. 

Studieopbouw

Ga naar de Cursusplanner voor een overzicht van je examenprogramma en de bijbehorende cursussen. Een uitgebreide omschrijving van de verschillende onderdelen van je studieprogramma staat hieronder. In de Onderwijs- en Examenregeling staat precies waaraan je moet voldoen om te kunnen afstuderen en wat je moet doen als je cursussen moet inhalen. Je bent afgestudeerd als je aan alle eisen van je examenprogramma hebt voldaan. 

Studieschema Professioneel vertalen

Semester 1

Blok 1
 • Gespecialiseerd vertalen 1: Professioneel en literair vertalen (5 EC)
 • Vertaalmethoden en -ethiek (5 EC)
 • Vertaaltechnologie: tools en terminologie (5 EC)
Blok 2
 • Gespecialiseerd vertalen 2: Professioneel en literair vertalen (5 EC)
 • Vertaalkritiek, revisie en editing (5 EC)
 • Taalspecifieke keuzecursus (5 EC)

Semester 2

Blok 3
 • Gespecialiseerd vertalen 3 (5 EC)
 • Researchseminar vertaalwetenschap: Professioneel vertalen (5 EC)
 • Beroepsoriëntatie voor vertalers (5 EC) 

Semester 3

Blok 1 & 2
 • Vertaalproject (10 EC)
 • Scriptie (20 EC)

Exameneisen

Bij aanvang van je studie word je ingeschreven voor het examenprogramma van je master. Wat dit is, staat uitgebreid beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) (art. 3.5.4). Hierin staat ook aan welke eisen je moet voldoen om de kunnen afstuderen

 

Studievoortgangsoverzicht (SVO)

Op je studievoortgangsoverzicht staan al je behaalde resultaten. Ook zie je in hoeverre je aan de exameneisen voldoet. Je kunt je studievoortgangsoverzicht raadplegen in Osiris onder het tabblad ‘Voortgang’.