GenAI tijdens je studie: de richtlijnen

Generatieve AI (GenAI) brengt grote gemakken met zich mee, maar ook grote uitdagingen. Ben je student bij de faculteit Geesteswetenschappen? Dan is het belangrijk dat je op de hoogte bent van onze richtlijnen. Op deze pagina zetten we de belangrijkste punten op een rijtje.  

Wat is generatieve AI en hoe werkt het? 

GenAI, zoals ChatGPT, is een vorm van kunstmatige intelligentie die op basis van een opdracht van de gebruiker, een prompt, een nieuwe tekst genereert. Naast tekstgeneratoren, zijn er ook GenAI-systemen die beeld, spraak, of zelfs muziek kunnen genereren. Misschien heb je wel eens gehoord van Dall-E, Midjourney, of Suno. Allemaal programma’s die bereikbaar zijn voor groot publiek.

Mag ik GenAI gebruiken in mijn cursus? 

In de cursushandleiding van de desbetreffende cursus staat of en hoe je GenAI mag gebruiken. Kijk hier goed naar, want dit kan per cursus verschillen. Omdat het gebruik van GenAI invloed heeft op het behalen van de leerdoelen, heeft de docent hierin keuzes gemaakt. Houd daarnaast altijd rekening met de volgende richtlijnen: 

Onthoud, GenAI kan niet:  

  • Redeneren, het genereert slechts teksten op basis van een prompt en patronen in de trainingsdata.  

  • Feiten controleren aan de hand van andere feiten.  

  • Buiten de trainingsdata werken, een model heeft geen kennis van de wereld. 

Wat als mijn docent vermoedt dat ik GenAI heb gebruikt?  

Het inleveren van GenAI teksten als eigen teksten is een vorm van fraude. Wanneer docenten vermoeden dat je GenAI hebt gebruikt voor een toets, anders dan toegestaan volgens de cursushandleiding, dan kunnen zij je uitnodigen om je werk mondeling toe te lichten. Zo beoordelen ze of je de leerdoelen van de cursus hebt bereikt. Ook zonder vermoedens kan een docent met willekeurig geselecteerde studenten in gesprek gaan over de totstandkoming van het ingeleverde werk. Het gesprek is dan een manier om steekproefsgewijs een check te doen op mogelijke fraude.

Als er mogelijk sprake is van fraude of plagiaat, dan moet de docent daarvan een melding maken bij de examencommissie. De examencommissie zal de melding onderzoeken en kan sancties opleggen. Zie voor meer informatie ook de pagina Fraude en plagiaat