Flexstuderen

Bij de bacheloropleidingen Taal- en cultuurstudies en Liberal Arts and Sciences en de masters Neerlandistiek, Religie en samenleving, Musicology en Contemporary Theatre, Dance and Dramaturgy wordt een pilot gedaan met flexibel studeren. Dit houdt in dat je je bij deze opleidingen per cursus kunt inschrijven en dat je ook per cursus betaalt. Om mee te kunnen doen, moet je per september starten en/of overstappen naar flexstuderen.

De pilot loopt tot en met studiejaar 2023-2024. Het parlement beslist in 2023 of het experiment wordt omgezet in een wet, zodat alle opleidingen flexstuderen mogelijk kunnen maken.

Voorwaarden flexibel studeren

Je kunt alleen flexstuderen als je je als voltijdsstudent (her)inschrijft én voldoet aan een van de volgende criteria:

 • Je wilt werken en studeren combineren.
 • Je bent topsporter.
 • Je krijgt als studentbestuurder een bestuursbeurs van minimaal € 425.
 • Je bent mantelzorger.
 • Je hebt een chronische ziekte of handicap.

Je kunt niet meedoen aan flexstuderen als je contractant, premaster-of deeltijdstudent bent.

Wil je weten of je aan de voorwaarden voldoet en/of flexstuderen financieel voor jou gunstig is of heb je een andere vraag? Neem dan contact op met Quirine van der Steen (contactpersoon Flexstuderen).

Hoe werkt het?

 • Ga naar Studielink en doe een verzoek tot inschrijving. 
 • Meld je vervolgens via het formulier aan voor flexstuderen. Doe dit op tijd:
  • TCS en LAS: vóór 1 juni
  • Neerlandistiek, Religie en samenleving, Musicology en Contemporary Theatre, Dance and Dramaturgy: vóór 1 augustus
   Wist je pas na de deadline dat je tot een van de doelgroepen hoorde en wil je alsnog meedoen? Neem dan contact op met Quirine van der Steen.
 • Maak vóór 1 juni (Bachelor) of 1 augustus (Master) een afspraak met de studieadviseur van je opleiding.
 • Vul een studieplanning (Word) in en stuur deze een week voor je afspraak naar je studieadviseur.
 • Je studieplanning wordt door jou en je opleiding vastgesteld en ondertekend.
 • Als je voldoet aan de voorwaarden en je studieplanning is goedgekeurd, krijg je een formele beschikking voor flexstuderen.
 • Schrijf je vervolgens tijdens de cursusinschrijfperiode in voor cursussen aan de hand van de vastgestelde studieplanning.