Digitale scriptieprijs Geschiedenis

Het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis reikt jaarlijks prijzen uit voor de beste bachelor-, master- en research masterscriptie in digitale geschiedenis:

 • € 500,- voor de beste BA-thesis in digitale geschiedenis
 • € 750,- voor de beste MA-thesis in digitale geschiedenis
 • € 750,- voor de beste RMA-thesis in digitale geschiedenis

Hiermee willen we digitaal historisch onderzoek onder studenten stimuleren.

Wanneer komt een scriptie in aanmerking?

Je scriptie komt in aanmerking als je daarin met succes digitale methoden of technieken hebt toegepast:

 • De beantwoording van de onderzoeksvraag is in belangrijke mate gebaseerd is op digitale methoden of technieken.
 • Alle digitale methoden zijn toegestaan: van digitale tekstanalyse tot GIS en van netwerkanalyse tot 3D modeling.
 • De methode is gebaseerd op bestaande software of op (eigen) programmeercode (in bijvoorbeeld R of Python).
 • Je scriptie is geschreven in het academisch jaar 2022/23.

Een scriptie aanmelden

Stuur vóór 15 september 2023 een e-mail naar Pim Huijnen, met de volgende gegevens:

 • Onderwerp: Thesis prize Digital History
 • Bijlage: De scriptie zelf (als .doc of .pdf)

Scriptiebegeleiders kunnen hun studenten voordragen, maar je mag ook op eigen initiatief meedingen. 

De jury

 • Joris van Eijnatten (Hoogleraar Digitale geschiedenis, Directeur van het NL eScience Center Amsterdam)
 • Pim Huijnen (UD Cultuurgeschiedenis, coördinator GKG-werkgroep Digital Geschiedenis)
 • Ortal-Paz Saar (UD Geschiedenis van de Oudheid en Antieke Cultuur)
 • Selin Dilli (UD Economische en Sociale Geschiedenis)

Winnaars

Meer informatie

Stuur een e-mail naar Pim Huijnen: p.huijnen@uu.nl