Repareren van een toets is mogelijk, in het geval van:

 • onvoldoende(s)
  1. als je een onvoldoende cijfer hebt voor een verplichte deeltoets (dat wil zeggen: een toets waar je verplicht een minimum cijfer voor moet behalen, zie voor eventuele aanvullende eisen de cursushandleiding)
  2. als je een onvoldoende eindcijfer van de cursus hebt (tussen de 4 en de 5,5) en als je hebt voldaan aan de inspanningsverplichting. Je mag het onvoldoende eindcijfer eenmalig repareren (de cursuscoordinator bepaalt dit en stelt je op de hoogte)
 • het missen van een verplichte deeltoets of eindtoets door aantoonbare ziekte of overmacht (zie hieronder); 
  1. je kunt de (reguliere) reparatietoets doen bij wijze van eerste toetsmogelijkheid. 
  2. als je een onvoldoende eindcijfer tussen de 4 en de 5,5 hebt na het doen van deze – voor jou eerste – toetsmogelijkheid, dan mag je dit cijfer eenmalig repareren

Om in aanmerking te komen voor een reparatietoets, is het belangrijk dat je je tijdig voor de reguliere toets hebt afgemeld. Dit doe je als volgt:

 1. Meld je af vóórdat de toets start via dit formulier (alleen voor studenten GW). Je krijgt automatisch een bevestiging van je afmelding.
 2. Meld je per mail af bij je cursuscoördinator (bijvoorbeeld door de bevestiging van stap 1 door te sturen). Bij het doorsturen van de bevestiging van de afmelding naar de cursuscoördinator, mag je vanwege de privacy de reden van je afwezigheid verwijderen.
 3. Lever per mail je bewijs in bij de studieadviseur, uiterlijk 5 dagen na je eerste melding. Vermeld tevens je studentnummer, cursusnaam en cursuscode. Hieronder staat wat kan dienen als bewijs.

Dit geldt voor alle soorten toetsen, dus (deel)toetsen, presentaties, mondelinge examens, papers of andere vormen van toetsing.

Neem zo snel mogelijk contact op met de cursuscoördinator om een verzoek te doen voor een reparatiemogelijkheid . Als je aan de voorwaarden voor deelname voldoet, krijg je van de cursuscoördinator bericht over de aanvullende of vervangende toets. De cursuscoördinator bepaalt de vorm, de inhoud en de datum van de toets. 

Als er sprake is van ziekte of overmacht moet je hiervan bewijs overleggen bij de studieadviseur. Pas na ontvangst van bewijs kan de studieadviseur contact opnemen met de cursuscoördinator om te adviseren over een reparatietoets. Geaccepteerde bewijsstukken zijn:

 • doktersverklaring
 • verklaring van de doktersassistente - met datum consult en je naam
 • bewijs van een afspraak met een arts
 • bewijs van een afspraak voor een coronatest
 • een KNMG-verklaring - met datum en stempel
 • verwijsbrief arts - met datum en je naam
 • kopie recept medicatie – met datum en je naam
 • kopie sticker op voorgeschreven medicijn - met datum en je naam
 • verklaring van een therapeut
 • kopie van een rouwkaart
 • kopie van eigen trouwkaart
 • bewijs van een vervoersmaatschappij – met vermelding datum, tijdstip, duur en aard van de storing
 • verklaring (proces verbaal) van de politie

Heb je geen bewijs, meld je dan zo snel mogelijk bij je studieadviseur.

Als je verzoek om een aanvullende of vervangende toets wordt afgewezen door de cursuscoördinator en je bent van mening dat je er wel recht op hebt, dan kun je je verzoek voorleggen aan de examencommissie.