Studentassessor Geesteswetenschappen

Pepijne van Rooijen

Studentassessor Pepijne van Rooijen is lid van het faculteitsbestuur en adviseert over onderwijs en andere zaken die voor studenten belangrijk zijn. Tussen de studenten, studieverenigingen, het faculteitsbestuur en faculteitsmedewerkers zit de assessor als een spin in het web. De assessor heeft inspraak op facultair beleid en zet eigen projecten in gang om zo verbeteringen in de faculteit door te voeren. Daarnaast vergadert de assessor ook met het College van Utrechtse Assessoren en het landelijke Studentenoverleg van Letteren en Geesteswetenschappen.

Contact

studentassessor.gw@uu.nl