Overzicht mogelijkheden extra uitdaging

Humanities Honours Programme

Meer uitdaging zoeken kan op verschillende manieren. Het begint met te weten (of onderzoeken) wat je wilt bereiken met je studie. Bespreek je plan op tijd met je studieadviseur om onnodige uitloop van je studietijd te voorkomen.

Waarom meer uitdaging?

Er zijn verschillende redenen waarom je meer uitdaging zou willen hebben, zoals:

 • voorbereiding op een master (sommige masters eisen gemiddeld een 7 in je bachelor)
 • voorbereiding op een bepaald beroep
 • verbreding van je opleiding, andere vakgebieden leren kennen
 • verdieping in één vakgebied
 • voorbereiding op studie of werk in het buitenland
 • bronnen in vreemde talen kunnen onderzoeken
 • studeren in een ambitieuze omgeving, samen met (andere) excellente en gemotiveerde studenten, én een grotere scriptie schrijven

Hulp nodig?

Ga langs bij je tutor en studieadviseur (je kunt een afspraak maken via het Studiepunt). Kom op tijd langs, zodat je plan nog uitvoerbaar is en je onnodige uitloop van je studietijd voorkomt.

Mogelijkheden voor meer uitdaging

Studeren kost tijd, geld, inspanning en doorzettingsvermogen. Daarom is het verstandig bewuste en gefundeerde keuzes te maken. Wanneer je behoefte hebt aan meer uitdaging kun je het volgende doen:

 • je cursusresultaten verbeteren, bijvoorbeeld dmv feedback, een studievaardigheidstraining
 • een (extra) minor volgen
 • extra cursussen volgen (in de Cursusplanner kun je het cursusaanbod van andere opleidingen binnen GW bekijken of binnen de hele universiteit:
  • extra verdiepingscursussen volgen
  • extra verbredingscursussen volgen (bij andere opleiding of specialisatie)
 • een tweede studie doen (of deel daarvan)
 • kennismaken met lesgeven of onderwijsbevoegdheid halen
 • (nieuwe) talen leren
 • werkervaring in stage
 • studeren of stage in het buitenland
 • een honoursprogramma volgen:
 • aansluiten bij de praktijk via community engagement, bijv door vrijwilligerswerk, bestuurswerk, of politiek, ondernemen of duurzaamheid
 • actief participeren in je studievereniging, bijv. commissiewerk

Oriënteer je goed op het totale traject dat je voor ogen hebt. Bedenk hoe je het aan wilt pakken en blijf realistisch over wat je aan kunt. Maak bij je planning een begroting over de kosten (bijvoorbeeld als hierdoor je studie langer dan 3 jaar duurt).

Meer uitdaging in de bachelorfase is geen verplichting. Het behalen van je diploma in de nominale studieduur is op zichzelf een mooi resultaat. Voor toelating tot bepaalde masterprogramma's wordt als gemiddeld cijfer een 7 gevraagd. Dat kan ook jouw ambitie zijn.

Hulp nodig?

Wil je begeleiding bij het uitzoeken welke toekomst bij je past? Dan kun je altijd terecht bij je tutor en studieadviseur. Kom of bel voor een oriëntatie naar het spreekuur van je studieadviseur of maak een afspraak bij de balie van het Studiepunt

Tips

 • Bereid het gesprek voor. 
 • Kom op tijd langs zodat je plan nog uitvoerbaar is (ivm inschrijfperiodes en aanmelddeadlines).

Kijk ook naar het aanbod van trainingen, workshops en afspraken bij Career Services.

Kosten 

Mogelijk hebben keuzes die je maakt als consequentie dat je studie meer tijd neemt dan de nominale 3 jaar. Oriënteer je goed op het totale traject dat je voor ogen hebt. Bedenk hoe je het aan wilt aan pakken en blijf realistisch over wat je aan kunt (en wilt). Maak bij je planning een begroting over de (extra) kosten en een financieringsplan en reken het door. Studeren kost rond 1000 euro per maand (uitwonend).