Opnieuw inschrijven opleiding

Je moet je ieder jaar opnieuw inschrijven voor je opleiding om mee te mogen doen aan het onderwijs en gebruik te mogen maken van alle faciliteiten.

Het is in principe niet mogelijk je na 1 september nog in te schrijven. Uitzonderingen hierop zijn uitsluitend mogelijk met toestemming van de faculteit Geesteswetenschappen. Neem voor meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Tot 31 augustus kun je je inschrijving nog annuleren.

Uitschrijven opleiding / teruggave collegegeld

Als je je wilt uitschrijven voor je opleiding, moet je in Studielink een Verzoek tot uitschrijving doen. Je wordt uitgeschreven per de 1e van de maand die volgt op je uitschrijfverzoek (dus als je je in maart uitschrijft, word je op 1 april uitgeschreven). Als je je uitschrijft, vervalt ook je recht op studiefinanciering. Dit moet je zelf stopzetten bij DUO.

Je kunt je niet uitschrijven met terugwerkende kracht. Je kunt wel een latere uitschrijfdatum opgeven. 

Meer informatie