Inschrijven & wijzigingsdagen

Ieder blok heeft een vaste inschrijfperiode en enkele wijzigingsdagen waarop je je kunt inschrijven voor cursussen waarvoor nog plaats is. Kort voor het begin van ieder blok zijn er wijzigingsdagen. Tijdens deze dagen kun je je vanaf 09:00 uur ’s ochtends inschrijven voor cursussen waar nog plaats is. 

 • Het onderwijsrooster voor semester 1 wordt medio augustus gepubliceerd.
 • Het onderwijsrooster voor semester 2 wordt medio januari gepubliceerd.
Inschrijfperiodes en wijzigingsdagen 2019-2020
Wijzigingsdagen blok 2

21 en 22 oktober 2019

Inschrijven blok 3 en 4 (Semester II)

28 oktober t/m 24 november 2019

Wijzigingsdagen blok 3

20 en 21 januari 2020

Wijzigingsdagen blok 4

30 en 31 maart 2020

Academische jaarkalender

In de academische jaarkalender van Geesteswetenschappen staat precies hoe het collegejaar is ingedeeld. Voor cursussen/onderwijsactiviteiten die (mede) verzorgd worden door andere faculteiten kunnen afwijkende data gelden. Houd dit dus goed in de gaten!

> printbare versie jaarkalender 2019-2020

Uitleg

 • Onderwijsvrije week: geen onderwijs, toetsen en herkansingen.
  In overleg met de docent kunnen er groeps-/individuele afspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld over het inleveren van een opdracht, herkansingen of feedbackmomenten.
 • Reflectieweek: geen onderwijs en toetsen.
  Studenten en docenten zijn beschikbaar voor herkansingen, reflectie, feedback, tutoraat en voorlichtingsactiviteiten.
 • Kerstreces: geen onderwijs, toetsen en herkansingen.
  Studenten hoeven niet beschikbaar te zijn voor onderwijs- en studieactiviteiten.
 • Zomerreces: geen onderwijs en toetsen.
  In overleg met de docent kunnen er groeps-/individuele afspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld over het inleveren van een opdracht, herkansingen of feedbackmomenten.
Academische jaarkalender Faculteit Geesteswetenschappen
Academische jaarkalender Faculteit Geesteswetenschappen