Stage MA Neerlandistiek

Stage lopen is een uitgelezen kans om werkervaring op te doen in het vakgebied van de Neerlandistiek. De meeste studenten doen de verplichte stage van 15 EC in blok 3. Stage en scriptie gezamenlijk spreiden over blok 3 en 4 is ook een optie, in dat geval hoef je de stage niet in blok 3 af te ronden.

Op deze pagina vind je alle informatie om je stage te zoeken, regelen en af te ronden, alsook de benodigde formulieren (zie uitklapmenu's hieronder). Voor de meeste vragen over stages kun je terecht bij de coördinator loopbaanoriëntatie van Talen, Literatuur en Communicatie (TLC). Voor heel specifieke inhoudelijke vragen kun je ook bij de programmacoördinator terecht.

Stageproducten en -beoordeling

Je rondt de stage af met een stageverslag en een eindproduct (onderzoeksverslag of in overleg een ander product). Deze stageproducten worden becijferd door je stagedocent.

Stage-etalage: eerder gelopen stages

De Stage-etalage bevat eerder gelopen stages van de masterprogramma's van het departement Talen, Literatuur en Communicatie (TLC), zo ook van de master Neerlandistiek. Je kunt hier inloggen met je solis-ID en inspiratie opdoen voor jouw stagezoektocht. Aan het einde van je eigen stage, voeg je jouw stage toe aan de Stage-etalage ter inspiratie van toekomstige studenten Neerlandistiek. Met vragen kun je terecht bij de coördinator loopbaanoriëntatie van TLC.

Algemeen GW-stappenplan en -formulieren (onderzoeks-)masterstage

De stappen hieronder helpen je voor te bereiden op je stage en tonen alle benodigde formulieren per stap. Lees deze stappen goed door, evenals de facultaire uitgebreide stagehandleiding, waarin belangrijke informatie staat over het vinden van een stage, buitenlandstages, het schrijven van een stagewerkplan, je inschrijving in OSIRIS, stagebegeleiding, het bijhouden van een logboek en het schrijven van het stageverslag en de beoordeling. 

Meer informatie?

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met het Stagebureau van de faculteit Geesteswetenschappen.