Honours

Voor studenten die naast hun master een extra uitdaging zoeken biedt de Universiteit Utrecht diverse honoursprogramma’s aan. Honoursonderwijs gaat verder waar je masterprogramma ophoudt. Honoursprogramma’s geven je de kans om dieper op stof in te gaan, of juist naar vraagstukken te kijken die buiten jouw specialisatie vallen. Je volgt honoursonderwijs naast je gewone opleiding.

Universiteitsbreed honoursprogramma's

Bij een universiteitsbreed, interdisciplinair honoursprogramma word je uitgedaagd verder te kijken dan je eigen discipline. In de universiteitsbrede programma’s van het Honours College werk je, samen met gemotiveerde studenten en wetenschappers van andere disciplines, aan verschillende sociale en academische vraagstukken. Hierbij werk je soms ook  met stakeholders uit het bedrijfsleven of overheidsorganisaties. Door het benaderen van vraagstukken vanuit verschillende perspectieven leer je hoe je door de complexiteit van de hedendaagse maatschappij kan navigeren. Ieder interdisciplinair programma heeft een eigen insteek. Ook de studielast en duur verschillen per programma.

Bekijk de universiteitsbrede honoursprogramma's

Meer extra uitdaging