Onderwijs- en examenregeling (OER)

Eerdere jaargangen

2018-2019

 

2017-2018

2016-2017

2015-2016

Afwijken standaard studieprogramma

Als je van het standaardprogramma van Nederlandse taal en cultuur wilt afwijken moet je daarvoor toestemming vragen aan de examencommissie. Hoe dit in zijn werk gaat lees je bij Goedkeuring en vrijstelling.

Vragen

Heb je een vraag over de exameneisen? Zoek dan eerst in de Onderwijs- en examenregeling. Voor overleg over wat kan en mag binnen je examenprogramma kun je contact opnemen met de studieadviseur.

OPLEIDINGSCOMMISSIE (OC)

Bij de totstandkoming van de OER heeft de opleidingscommissie adviesrecht.