Bij flexstuderen kun je zelf kiezen hoeveel cursussen per jaar je volgt. Je betaalt dan alleen voor de cursussen die je volt (plus 15% administratiekosten). 

Voorwaarden flexibel studeren

Je kunt alleen flexstudent worden als je je als voltijdsstudent (her)inschrijft én voldoet aan een van de volgende criteria:

 • Je wilt werken en studeren combineren.
 • Je bent topsporter.
 • Je krijgt als studentbestuurder in 2021-2022 een bestuursbeurs van minimaal € 425.
 • Je bent mantelzorger.
 • Je bent chronisch ziek of gehandicapt.
 • Je hebt een EU/EER, Zwitserse of Surinaamse nationaliteit én je hebt nog niet eerder een aan jouw opleiding gelijk gestelde graad in het Nederlands Hoger Onderwijs behaald.

Je kunt niet meedoen aan flexstuderen als je contractant, premaster-of deeltijdstudent bent.

Hieronder in het eerste uitklapje staan de voorwaarden uitgebreid beschreven en uitgelegd. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Quirine van der Steen (contactpersoon Flexstuderen).

Hoe werkt het?

 • Ga naar Studielink en doe een verzoek tot inschrijving. 
 • Meld je vervolgens via het formulier aan voor flexstuderen. Doe dit vóór 1 augustus 2021. Wist je pas na 1 augustus dat je tot een van de doelgroepen hoorde en wil je alsnog meedoen? Neem dan contact op met Quirine van der Steen.
 • Maak vóór 1 augustus een afspraak met de studieadviseur van je opleiding.
 • Vul een studieplanning (Word) in en stuur deze een week voor je afspraak naar je studieadviseur.
 • Je studieplanning wordt door jou en je opleiding vastgesteld en ondertekend.
 • Als je voldoet aan de voorwaarden en je studieplanning is goedgekeurd, krijg je een formele beschikking voor flexstuderen.
 • Schrijf je vervolgens tijdens de cursusinschrijfperiode in voor cursussen aan de hand van de vastgestelde studieplanning. 

Om te kunnen flexstuderen gelden de volgende voorwaarden

 • Je kunt alleen flexstuderen als je je als voltijdsstudent (her)inschrijft en als collegegeld het wettelijk tarief betaalt (en dus niet het instellingstarief). Je kunt niet flexstuderen als je contractant, premaster-of deeltijdstudent bent.
 • Je voldoet aan een van de volgende criteria:
  • Je hebt een baan en wilt daarnaast een opleiding doen.
  • Je bent topsporter.
  • Je bent studentbestuurder en krijgt van de UU in 2021-2022 een bestuursbeurs van minimaal € 425.
  • Je bent mantelzorger bij aanvang van je opleiding.
   Het gaat hier alleen om mensen die mantelzorg hebben voor hun vader, moeder, broer of zus, zoon of dochter. We bedoelen hiermee hulp die verder gaat dan de gebruikelijke hulp, dus onbetaalde hulp, die niet als een verplichting aan iemand opgelegd is. Hulp aan mensen zonder gezondheidsbeperkingen, zoals oppassen op gezonde (klein-)kinderen, valt buiten de doelgroep.
  • Je bent chronisch ziek of gehandicapt.

Aantal vereiste studiepunten

Je moet je per studiejaar voor minimaal 15 EC aan cursussen inschrijven. Zorg wel dat je voldoet aan de ingangseisen en let op de volgorde en combinatie van cursussen. Soms zul je daarom voor meer dan 15 EC aan studiepunten moeten inschrijven omdat anders je studieprogramma niet meer klopt.

Als je in aanmerking wilt komen voor flexstuderen doe je eerst een inschrijfverzoek als voltijd student via Studielink en doorloop je het reguliere inschrijfproces. Ook als je je herinschrijft moet je dat als voltijd student doen. Als flexstudent krijg je geen Bewijs van Betaald Collegegeld voor een andere onderwijsinstelling.

Aanmelden flexstuderen

Meld je aan via het formulier Aanmelden voor flexstuderen. Doe dit zo snel mogelijk, maar vóór 1 augustus. Wist je pas na 1 augustus dat je tot een van de doelgroepen hoorde en wil je alsnog meedoen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Quirine van der Steen.

Studieplanning maken

Maak op basis van de informatie bij het studieprogramma van je opleiding een voor jou passend en realistisch studieschema (Word). Let hierbij ook op ingangseisen en de volgorde waarin je cursussen moet volgen (zie de cursusbeschrijvingen in de Cursusplanner). 

Afspreken met je studieadviseur

Maak vóór 1 augustus een afspraak met je studieadviseur. Stuur de ingevulde studieplanning een week voor je afspraak op naar je studieadviseur. Je studieadviseur neemt je studieplanning met je door. 

Studieplanning vastleggen

Na het gesprek met de studieadviseur wordt je studieplanning voor het eerste collegejaar vastgesteld. Zowel jij als de opleiding ondertekenen deze planning.

Collegegeld betalen

Aan de hand van je studieplanning bepalen we het bedrag van het collegegeld dat je het komende collegejaar moet betalen. Als flexstudent betaal je per studiepunt (1/60 van het wettelijk collegegeld) vermeerderd met 15%. Het vastgestelde bedrag wordt vervolgens bij je in rekening gebracht. Gedurende het studiejaar kun je uiteraard wel meer cursussen volgen, maar bespreek dit wel eerst met je studieadviseur..

Inschrijven cursussen

Tot slot moet je je ook nog inschrijven voor de cursussen die in je studieplanning staan. 

Je betaalt per EC 1/60 van het wettelijk collegegeld vermeerderd met 15%. Deze opslag is door de minister bepaald. 

Nadelen flexstuderen

Wil je weten of flexstuderen financieel voordelig is? Neem dan contact op met de studieadviseur van je opleiding om je situatie te bespreken. Flexstuderen is niet in alle gevallen voordelig:

 • als je voor een heel studiejaar een aantal cursussen inplant, maar halverwege stopt, krijg je het in rekening gebrachte collegegeld niet terugbetaald.
 • als je meer dan 52 EC aan cursussen wilt volgen, ben je door de toeslag van 15% duurder uit.
 • als je al bij een andere onderwijsinstelling het collegegeld hebt betaald, moet je aan de UU nog een keer het wettelijk collegegeld betalen.

Aan flexstudenten wordt geen Bewijs van Betaald Collegegeld afgegeven voor een andere onderwijsinstelling.

Betalen collegegeld

Het collegegeld kan ineens of in termijnen betaald worden.

Uitschrijven en terugbetaling collegegeld

Als je je uitschrijft, wordt het collegegeld niet terugbetaald. Hierop is geen uitzondering mogelijk.

Studiefinanciering

Omdat je voltijdstudent bent, heb je recht op studiefinanciering. Hoe lang en wat je aan studiefinanciering krijgt, hangt af van je studiefinancieringsverleden.

Financiële compensatie studievertraging

Compensatie voor studievertraging is alleen mogelijk:

 • voor het onderdeel waarvan je vooraf hebt gezegd dat je voor dit onderdeel wil flexstuderen.
 • als je dit onderdeel door een overmachtssituatie als genoemd in de Regeling Financiële steun op grond van overmacht niet kunt afronden.
 • als je aan de overige voorwaarden van deze regeling voldoet.

Meer informatie vind je op www.uu.nl/studenten/afstudeersteun.