Inschrijven

In- en uitschrijving

Om deel te kunnen nemen aan het onderwijs op de Universiteit Utrecht moet je je per semester inschrijven voor cursussen. Voor blok 1 en 2 word je automatisch ingeschreven, voor blok 3 en 4 moet je je zelf inschrijven via Osiris. Ook moet je je ieder jaar weer opnieuw inschrijven voor je opleiding. 

Kijk voordat je je inschrijft voor een cursus of je voldoet aan de ingangseisen. Houd ook rekening met de inschrijfperiodes van andere faculteiten.

Inschrijven voor cursussen

Je schrijft je in voor cursussen via OSIRIS. Ieder blok heeft een vaste inschrijfperiode en enkele wijzigingsdagen waarop je je kunt inschrijven voor cursussen waarvoor nog plaats is.

Het meest recente cursusaanbod, inschrijfcodes en bijbehorende timeslots staan in de onderwijscatalogus en de cursusplanner.

 • Het onderwijsrooster voor semester 1 wordt medio augustus gepubliceerd.
 • Het onderwijsrooster voor semester 2 wordt medio januari gepubliceerd.

Timeslots

Een cursus valt in 1 of 2 timeslots. Je volgt cursussen in verschillende timeslots: de opleiding zorgt ervoor dat verplichte onderdelen naast elkaar te volgen zijn. Wordt bij een cursus een lettercombinatie aangegeven (bv. CD) dan valt de cursus in beide slots en zorg je ervoor dat je andere cursussen in de andere slots vallen (dus A en/of B). Niet alle uren van het timeslot worden gebruikt voor onderwijs. In het inschrijfscherm van OSIRIS Student zie je nogmaals in welk timeslot de cursus wordt aangeboden (A, B, C, D of E, of een combinatie hiervan).

Let op: het inschrijven voor cursussen in overeenkomende timeslots kan leiden tot overlap in onderwijs en/of toetsing. Als je je inschrijft voor cursussen in hetzelfde timeslot is de opleiding niet verantwoordelijk voor overlap in onderwijs en/of toetsing.

Inschrijfperiodes 2018-2019
Blok 1 en 2 (Semester I)

28 mei t/m 24 juni 2018

Blok 3 en 4 (Semester II)

29 oktober t/m 25 november 2018

Wijzigingsdagen 2018-2019

Kort voor aanvang van ieder blok zijn er wijzigingsdagen. Tijdens deze dagen kun je je vanaf 9:00 's ochtends inschrijven voor mastercursussen waar nog plaats is. Zorg dat je op tijd bent, want bij veel cursussen is er maar een beperkt aantal plaatsen.

Blok 1

20 en 21 augustus 2018

Blok 2

22 en 23 oktober 2018

Blok 3

21 en 22 januari 2019

Blok 4

1 en 2 april 2019

Cursussen met plaatsing

Omdat er voor sommige cursussen maar beperkt plek is, is er bij deze cursussen een plaatsingcommissie van een docent en een student. Op basis van loting of op inhoudelijke gronden bepaalt deze commissie wie er geplaatst worden. 

Inschrijving voor cursussen met plaatsing

Je kunt je voor de cursussen met plaatsing alleen de eerste week van de cursusinschrijving inschrijven, tot uiterlijk maandag 5 november 16.00 uur. Daarna gaan de plaatsingscommissies over tot plaatsing van de studenten. Het tijdstip van inschrijving heeft geen invloed op de plaatsing, het maakt dus niet uit wanneer je je inschrijft, als het maar voor 5 november 16.00 uur is.

Uiterlijk donderdag 15 november krijg je bericht via je Solis-mail of je wel/niet geplaatst bent in de cursus. Daarna kun je je nog inschrijven voor een andere cursus tot zondagavond 25 november 24.00 uur.

Uitschrijven voor cursussen

Uitschrijven voor een cursus die je bij nader inzien toch niet wilt volgen, doe je via OSIRIS. Dit kan gedurende de wijzigingsdagen voorafgaande aan het blok waarin de cursus gegeven wordt, daarna is het niet meer mogelijk en verschijnt er een ‘ND’ (niet deelgenomen) op je dossier.

Tijdpad cursusinschrijving blok 3 en 4 2018-2019
maandag 29 oktober 00.00 uur

start cursusinschrijving voor alle cursussen

Maandag 5 november 16.00 uur

sluiting cursusinschrijving voor cursussen met een plaatsingscommissie

Dinsdag 6 t/m woensdag 14 november

plaatsing van studenten door de plaatsingscommissies

donderdag 15 november

bericht over de plaatsing via je studentenmail

zondag 25 november 24.00 uur

einde cursusinschrijving

 • Werkvormen
  Vink alle werkvormen aan.
 • Groepsvoorkeur
  Geef je groepsvoorkeur op (deze kan helaas niet altijd gehonoreerd worden).
 • Ingangseisen
  Kijk of je voldoet aan de ingangseisen. Als je niet voldoet, kun je niet meedoen en moet je tot de wijzigingsdagen wachten om je voor een andere cursus in te kunnen schrijven.
 • Timeslots
  Kijk voordat je je inschrijft in welke timeslots (zie Roosters) de cursussen worden aangeboden om te voorkomen dat cursussen elkaar overlappen.
 • Inschrijfperiodes andere faculteiten
  Houd ook rekening met de inschrijfperiodes van andere faculteiten.

Via je studentenmail krijg je nadere informatie over de cursusinschrijving.

Academische jaarkalender

 • Onderwijsvrije week: geen onderwijs, toetsen en herkansingen geroosterd.
  In overleg met de docent kunnen er groeps-/individuele afspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld over het inleveren van een opdracht, herkansingen of feedbackmomenten.
 • Reflectieweek: geen onderwijs en toetsen geroosterd.
  Studenten en docenten zijn beschikbaar voor herkansingen, reflectie, feedback, tutoraat en voorlichtingsactiviteiten.
 • Kerstreces: geen onderwijs, toetsen en herkansingen.
  Studenten hoeven niet beschikbaar te zijn voor onderwijs- en studieactiviteiten.
 • Zomerreces: geen onderwijs en toetsen geroosterd.
  In overleg met de docent kunnen er groeps-/individuele afspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld over het inleveren van een opdracht, herkansingen of feedbackmomenten.

Voor cursussen/onderwijsactiviteiten die (mede) verzorgd worden door andere faculteiten dan Geesteswetenschappen kunnen afwijkende richtlijnen gelden en mag er afgeweken worden van dit jaarrooster. Voor de mensen die vooruit willen plannen is er ook een meerjarenoverzicht van de verdeling van semesters en blokken en de collegevrije kerstperiode. Aan de informatie in deze jaarkalender kunnen geen rechten worden ontleend. 

Academische jaarkalender Faculteit Geesteswetenschappen
Academische jaarkalender Faculteit Geesteswetenschappen

Roosters

Je persoonlijke rooster staat in MyTimetable. Voor het zorgvuldig plannen van je studie kun je de CursusPlanner gebruiken. 

Timeslotmodel

Het Timeslotmodel

Om te voorkomen dat je hoorcolleges, werkgroepen of tentamens op hetzelfde tijdstip vallen, moet je je cursussen in verschillende timeslots inplannen. Met timeslots kun je zelf een studeerbaar rooster samenstellen. Hiernaast staat hoe de week in timeslots is verdeeld.

Hoe gebruik je timeslots bij het inschrijven voor cursussen?

 • Het meest recente cursusaanbod, inschrijfcodes en bijbehorende timeslots staat in de cursusbeschrijvingen in OSIRIS.
 • Een cursus valt in één of twee timeslots. Je kiest cursussen in verschillende timeslots. Bijvoorbeeld één cursus in timeslot A en één in timeslot B.
 • Wordt bij een cursus een lettercombinatie aangegeven (bv. C/D) dan valt het vak in beide timeslots en zorg je ervoor dat je andere cursussen in de andere timeslots vallen (dus A en/of B). Niet alle uren van het timeslot zullen worden gebruikt voor onderwijs.
 • In het cursusinschrijfscherm in OSIRIS zie je nogmaals in welk timeslot het vak wordt aangeboden (A, B, C, D of E, of een combinatie hiervan).
 • Het inschrijven voor cursussen in overeenkomende timeslots kan leiden tot overlap in onderwijs en/of toetsing, doe dit dus niet.
Tentamentimeslotmodel

Het tentamentimeslotmodel

Als een toets buiten het reguliere collegerooster wordt geroosterd, kan deze volgens het tentamentimeslotmodel worden ingepland. De tijden zijn afwijkend van de collegetijden.

Uitschrijven bij je opleiding

Als je je wilt uitschrijven voor je opleiding, doe je dit door bij Studielink een ‘Verzoek tot uitschrijving’  in te dienen (onder ‘Mijn opleidingen’ > selecteer de opleiding waarvoor je je wilt uitschrijven > 'Verzoek tot uitschrijving'). Studielink stuurt je vervolgens een ontvangstbevestiging. Voordat je dit doet, is het handig om even goed te lezen waar je allemaal rekening mee moet houden.

Herinschrijven voor je opleiding

Je moet je elk jaar via Studielink opnieuw inschrijven voor je opleiding. Dit kan vanaf 1 juni t/m uiterlijk 31 augustus. Voor het indienen van je herinschrijfverzoek heb je een DigiD nodig. Zorg ervoor dat je e-mailadres in Studielink altijd up-to-date is, aangezien beslissingen over je inschrijving naar dat e-mailadres worden gezonden.

Je kunt je inschrijving nog annuleren tot aan het begin van het nieuwe collegejaar (uiterlijk 31 augustus).

Lees meer over herinschrijving