Leeslijsten

Je kunt de inhoud van je verdiepingspakket aanvullen met een leeslijst. De leeslijst wordt dan opgenomen in je profileringsruimte. Voor je aan een leeslijst kan beginnen, moet je 22,5 EC op niveau 2 behaald hebben. Je mag maar één keer een leeslijst in jouw programma opnemen. Dit wordt in Osiris geregistreerd onder Individuele opdracht BA Nederlands (NE3V14002). 

Procedure

Elke afdeling heeft een of meerdere leeslijsten. Neem voordat je begint contact op met de contactpersoon van de afdeling waar je een leeslijst wilt volgen. In overleg met je contactpersoon kies je voor een bepaalde invulling van de leeslijst en maak je afspraken over de toetsing. Bij iedere leeslijst horen enkele opdrachten die je voorafgaand aan de eindtoetsing moet inleveren. De contactpersoon zorgt dat je voor de cursus wordt ingeschreven in Osiris.