Jaar 3

Jaar 3 staat in het teken van je eindwerkstuk. Je volgt dan de volgende vakken:

In de Cursusplanner staat het uitgebreide cursusaanbod voor de opleiding Nederlandse taal en cultuur. 

Ben je vóór 2019 begonnen? Kijk dan bij de overgangsregelingen van de OER Nederlandse taal en cultuur welke cursussen je moet volgen.

Blok 2 of 3: Corpusonderzoek in de Neerlandistiek (EV)

De cursus Corpusonderzoek in de Neerlandistiek bereidt je voor op het schrijven van het eindwerkstuk. Je maakt kennis met Digital Humanities: een manier van onderzoek in de geesteswetenschappen (humanities) dat informatietechnologie gebruikt. Aan het eind van deze cursus heb je een onderzoeksvoorstel geschreven dat je verder kunt uitwerken in je eindwerkstuk.

Blok 4: Eindwerkstuk

Je sluit je major af met het BA Eindwerkstuk

Vrije ruimte

In je profileringsruimte kun je een minor en/of losse cursussen volgen, een stage doen of studeren in het buitenland. Voor stage en studie in het buitenland geldt: plan op tijd, en bespreek je plannen met de studieadviseur. 

Cursusoverzicht jaar 3