Jaar 3

Jaar 3 staat in het teken van je eindwerkstuk. Je volgt dan de volgende vakken:

In de Cursusplanner staat het uitgebreide cursusaanbod voor de opleiding Nederlandse taal en cultuur. 

Ben je vóór 2019 begonnen? Kijk dan bij de overgangsregelingen van de OER Nederlandse taal en cultuur welke cursussen je moet volgen.

Blok 2 of 3: Corpera en tools in de Neerlandistiek (EV)

De cursus Corpera en tools in de Neerlandistiek bereidt je voor op het schrijven van het eindwerkstuk. Je maakt kennis met Digital Humanities: een manier van onderzoek in de geesteswetenschappen (humanities) dat informatietechnologie gebruikt. Aan het eind van deze cursus heb je een onderzoeksvoorstel geschreven dat je verder kunt uitwerken in je eindwerkstuk.

Blok 4: Eindwerkstuk

Je sluit je major af met het BA Eindwerkstuk

Vrije ruimte

In je profileringsruimte kun je een minor, een verdiepingspakket uit je eigen of een andere opleiding of losse cursussen volgen, een stage doen of studeren in het buitenland. Voor stage en studie in het buitenland geldt: plan op tijd, en bespreek je plannen met de studieadviseur. 

Cursusoverzicht jaar 3

En verder ...


Algemeen 
In- en uitschrijven cursussen • Jaarkalender GW 

Speciale omstandigheden 
Afmelden voor een toets