Jaar 2

Jaar 2 bestaat uit:

In de uitklapjes hieronder staat een overzicht van alle verplichte cursussen in jaar 2 per verdiepingspakket. In de Cursusplanner staat het uitgebreide cursusaanbod voor Nederlandse taal en cultuur. Zorg dat je het juiste collegejaar kiest! Ben je van plan om in je derde jaar een stage te doen of wil je graag een tijdje in het buitenland studeren? Begin dan in je tweede jaar al met plannen. 

Ben je vóór 2023 begonnen? Kijk dan bij de overgangsregelingen van de OER Nederlandse taal en cultuur welke cursussen je precies moet volgen.

Schrijf je op tijd in!

Je moet je inschrijven voor het verdiepingspakket én de cursussen. Voor de cursussen in verdiepingspakketten gelden soms voorrangsregels, wat betekent dat er een kortere cursusinschrijfperiode is. Controleer dus goed wat de inschrijfdeadline is en schrijf je op tijd in! 

Blok 1, 2, 3 en 4: Verdiepingspakket

Een verdiepingspakket is een selectie van vier samenhangende cursussen binnen een deelgebied van het vakgebied Nederlandse taal en cultuur. Je verdiepingspakket is een voorbereiding op het eindwerkstuk, dat je in je derde jaar schrijft. Het onderwerp van je eindwerkstuk sluit dus aan bij je verdiepingspakket. Je kunt kiezen uit twee verdiepingspakketten:

  • Nederlands: taal en gebruik
  • Nederlandstalige literaturen in de wereld

Je kunt de inhoud van je verdiepingspakket aanvullen met een leeslijst. Voor je daaraan kan beginnen, moet je 22,5 EC op niveau 2 behaald hebben.

Uitbreiding verdieping

Naast je verdiepingspakket volg je 2 verplichte cursussen:

  • Visies op meertaligheid en geletterdheid (NE3V19001)
  • Visies op Nederlandse identiteit (NE3V19002)

Blok 3: Methodencursus (MO)

In blok 3 kies je een van de aangeboden methodencursussen (7,5 EC op niveau 2 of 3).

Blok 4: Cursus in je vrije ruimte

In blok 4 begin je met je profileringsruimte, je kunt dan een cursus volgen uit een ander verdiepingspakket of een losse cursus doen. Kijk hierbij goed naar de ingangseisen.

Cursusoverzicht jaar 2

Algemeen