Jaar 2 bestaat uit:

In de uitklapjes hieronder staat een overzicht van alle verplichte cursussen in jaar 2 per verdiepingspakket. In de Cursusplanner staat het uitgebreide cursusaanbod voor Nederlandse taal en cultuur. Zorg dat je het juiste collegejaar kiest! Ben je van plan om in je derde jaar een stage te doen of wil je graag een tijdje in het buitenland studeren? Begin dan in je tweede jaar al met plannen. 

Zorg dat je je op tijd inschrijft voor de cursussen!

Voor sommige cursussen gelden voorrangsregels, wat betekent dat er een kortere cursusinschrijfperiode is. Schrijf je dus op tijd in voor je verdiepingspakket en de bijbehorende cursussen. 

Blok 1, 2, 3 en 4: Verdiepingspakket

Een verdiepingspakket is een selectie van 4 samenhangende cursussen binnen een deelgebied van het vakgebied Nederlandse taal en cultuur. Je verdiepingspakket is een voorbereiding op het eindwerkstuk, dat je in je 3e jaar schrijft. Het onderwerp van je eindwerkstuk sluit dus aan bij je verdiepingspakket. Je kunt kiezen uit 2 verdiepingspakketten:

 • Nederlands: de taal en het gebruik
 • Nederlandse literaturen

Je kunt de inhoud van je verdiepingspakket aanvullen met een leeslijst. Voor je daaraan kan beginnen, moet je 22,5 EC op niveau 2 behaald hebben.

Uitbreiding verdieping

Naast je verdiepingspakket volg je 2 verplichte cursussen:

 • Visies op meertaligheid en geletterdheid (NE3V19001)
 • Visies op Nederlandse identiteit (NE3V19002)

Blok 3: Methodencursus (MO)

In blok 3 kies je een van de aangeboden methodencursussen (7,5 EC op niveau 2 of 3).

Blok 3 en 4: Cursussen in je vrije ruimte

In blok 3 en 4 begin je met je profileringsruimte, je kunt dan cursussen volgen uit een ander verdiepingspakket, starten met een minor, stage doen, naar het buitenland gaan of losse cursussen volgen. Kijk hierbij goed naar de ingangseisen.

Eerder dan 2019 begonnen?

 • In 2017 of 2018 begonnen: je moet verplicht een academische contextcursus van 7,5 EC volgen.
 • Vóór 2017-2018 begonnen: je moet verplicht een academische contextcursus volgen van 15 EC.

Kijk bij de overgangsregelingen in de OER bij het startjaar van je opleiding om te zien welke cursussen je precies nog moet volgen.

Cursusoverzicht jaar 2

Het doel van dit verdiepingspakket is dat je meer inzicht krijgt in de relatie tussen het Nederlandse taalsysteem enerzijds en het gebruik van het Nederlands anderzijds, en dat je een grotere analyse- en onderzoeksvaardigheid krijgt in vraagstukken rondom het taalsysteem en taalgebruik in het Nederlands.

Cursussen bij dit verdiepingspakket

Dit verdiepingspakket bestaat uit

 • 2 taalkundecursussen (blok 1 en 2) over de structuur van zinnen
 • 2 taalbeheersingscursussen (blok 3 en 4) over zinsoverstijgende aspecten van taal en over taalgebruik.

De inhoudelijke (leer)lijn van dit pakket loopt van smal naar breed: eerst kijken we naar de structuur en betekenis van op zichzelf staande zinnen; daarna trekken we zinnen binnen het bredere verband waarin ze voorkomen, namelijk teksten; en daarna leggen we een relatie met de context waarin (functionele) teksten doorgaans gebruikt worden, zoals organisaties, instituties en media.

Cursusoverzicht

In dit verdiepingspakket onderzoek je wat Nederlandse literatuur is, waar je literaire teksten kunt vinden, hoe je ze kunt lezen, hoe ze te interpreteren en hoe literatuur concreet vorm gaf en geeft aan het leven van alledag. Je leert wat het eigenlijk betekent de Nederlandse literatuur te bestuderen op wetenschappelijke wijze. Er is aandacht voor de manier waarop die literatuur zich sinds haar ontstaan talig en geografisch heeft ontwikkeld, en ook voor onderzoeksmethoden die worden gebruikt om literatuur en haar functioneren in de samenleving te bestuderen.

Cursussen

Algemeen

Inschrijven verdiepingspakket

Eerstejaars studenten moeten zich aan het einde van hun eerste jaar voor blok 1 en 2 inschrijven voor een verdiepingspakket.

Je schrijft je tijdens de reguliere cursusinschrijfperiode zelf in voor de cursussen van het verdiepingspakket dat je wilt gaan doen. Kijk goed of er geen cursussen met voorrangsregels in je pakket zitten. Voor deze cursussen kun je je alleen in de eerste 2 weken van de inschrijfperiode inschrijven.

Doorgeven verdiepingspakket

Vóór de cursusinschrijfperiode in juni krijg je van het Studiepunt een e-mail met het verzoek door te geven voor welk verdiepingspakket je kiest.

Meer informatie?

Voorwaarden verdiepingspakket

 • Je moet 1 verdiepingspakket compleet afronden binnen je major. Je kunt een cursus binnen het pakket dus niet vervangen door een cursus uit een ander verdiepingspakket.
 • In je profileringsruimte kun je extra cursussen opnemen uit de andere verdiepingspakketten. Deze cursussen volg je dus ‘los’, je hoeft niet het hele pakket te doen. 
 • Sommige cursussen worden 1 keer in de 2 jaar jaar aangeboden. Als je een cursus in je tweede jaar hebt gevolgd in het kader van je verdiepingspakket, kun je in je derde jaar de alternerende cursus ook nog volgen. Die neem je dan op in je profileringsruimte.

Inschrijven minor

Je moet je altijd in Osiris inschrijven voor een minor en de bijbehorende cursussen. Dit doe je tijdens de cursusinschrijvingsperiode. Je schrijft je apart in voor zowel de minor als voor de afzonderlijke cursussen van die minor. Voor specifieke informatie over inschrijven: ga naar de minor die je wilt volgen en kijk bij 'Aanmelden en inschrijven'.

Cursus met voorrangsregels

Als er bij de minor een cursus met voorrangsregels zit, moet je je voor deze cursus én voor de hele minor inschrijven in de eerste week van de cursusinschrijvingsperiode . Een week voor het begin van de cursusinschrijfperiode staat een overzicht van de cursussen met voorrangsregels op de website.

Studievoortgangsoverzicht

Als je alle cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan komt de minor op je Studievoortgangsoverzicht.