Thema's en voorbeelden Vroegmoderne letterkunde

Eindwerkstukcoördinator vroegmoderne letterkunde: dr. Nina Geerdink (n.geerdink@uu.nl)

Thema’s

We geven hier wat voorbeelden, maar raden je ook aan de websites van de verschillende docenten binnen de afdeling te bekijken. Daar kun je zien bij welke projecten en onderzoeksvragen zij betrokken zijn. Dat gaat dan om: Arjan van Dalfsen, Nina Geerdink, Tycho Maas, Els Stronks, Tim Vergeer en Arnoud Visser.

 1. Identiteitsvorming: welke rol hebben vroegmoderne teksten gespeeld in de totstandkoming van identiteiten die we in de Republiek waarnemen (van de identiteit van de koopman tot die van jeugd, de zeeheld, de vrouw, seksuele identiteit etc.)?
 2. Tekstuele cultuur en kennis: we zien een explosie aan wat we nu wetenschappelijke kennis noemen in de Republiek; maar ook praktische kennis wordt wijd verspreid. Welke rol spelen teksten in die kenniseconomie?
 3. Schrijverschap: wie waren schrijvers, hoe leerden ze schrijven, welke ideeën bestonden daarover, hoe hielden schrijvers in de Republiek zich middels hun schrijven in leven?
 4. Variatie in het Nederlands door de eeuwen heen
  • Welke variatie vinden we tussen verschillende fases van het Nederlands en dialecten van het Nederlands en wat vertellen die verschillen ons over taalverandering?
  • Welke variatie vinden we binnen en tussen sprekers in een bepaalde taalfase, bijvoorbeeld het vroegmoderne Nederlands (zie ook taalkunde)?

De methoden die in dit onderzoek gebruikt worden, kunnen erg uiteenlopen. Van close reading analyse van handgeschreven bronnen, tot conceptuele analyse van sociale en literair-culturele processen tot digitale analyses van structuren in tekstcorpora. In overleg met jou zoeken we thema, vraag en methode die bij elkaar passen.

Voorbeelden van titels

 • Kennismaking met de vroegmoderne mens: een LitLab leesclub met een bloemlezing vroegmoderne poëzie
 • Lessen in (on)gelijkheid: ‘witte onschuld’ in vroegmoderne koloniale literatuur
 • ‘Maar wat is er nu echt gebeurd?’ Een scriptie over vroegmodern leesgedrag in een doorschoten exemplaar
 • ‘O Spiegel van de deught!’ Onderzoek naar de roem van Maria van Reigersberch
 • Zorgeloos zingend. Op zoek naar jeugdidentiteit in het Nieu Amstelredams Lied-boeck (1591)
 • ‘De afmeeting der trappen’. Onderzoek naar de doorlopende stapsgewijze leerlijn in Joachim Heinrich Campes opvolgende serie reisverhalen voor kinderen uit de achttiende eeuw
 • De jongens tegen de meisjes. Een comparatief onderzoek aan de hand van De kleine Grandisson en De kleine Klarissa
 • ‘Ik zal U thans wederom bezighouden met ons Vaderland’. Over nationalistische retoriek in de vroegmoderne oorlogsliteratuur
 • Handboekjes in de vroegmoderne periode. Kennis binnen handbereik
 • Autoriteit in de vroegmoderne tijd. Een vergelijkend onderzoek naar de autoriteit van de profetes Antoinette Bourignon en de auteur Dirck Volckertszoon Coornhert

Voorbeelden van samenvattingen