Thema's en voorbeelden Taalkunde

Eindwerkstukcoördinator taalkunde: prof. dr. Marjo van Koppen (j.m.vankoppen@uu.nl)

Thema’s

 • Studies naar Regenboogtaalkunde, taalvariatie op basis van seksuele en genderdiversiteit
 • Contrastieve analyses (taalvergelijking), aan de hand daarvan onderzoek naar transfer tussen talen
 • Studies naar de praktijk van meertalig onderwijs en NT2-onderwijs
 • Studies naar de complexiteit en leerbaarheid van talen, meten van morfosyntactische complexiteit
 • Studies naar verdubbelingsverschijnselen in de talen van de wereld
 • Studies binnen de theoretische syntaxis en semantiek
 • Studies naar morfo-syntactische variatie van (variëteiten van) het Nederlands (dialecten, jongerentalen)
 • Studies naar dialect/taal zoals dat door jongeren wordt gebruikt (denk ook aan taal op sociale media, vlogs etc.)
 • Studies naar historisch Nederlands
 • Een studie binnen de Nederlandse vakdidactiek, in het bijzonder de didactiek van taalbeschouwing (syntaxis, morfologie en fonologie) of spelling
 • Een theoretische of experimentele studie van de Nederlandse morfofonologie, morfologie en morfosyntaxis
 • Een theoretische of experimentele taalvergelijkende studie binnen de Germaanse talen, eventueel met didactische implicaties voor vreemdetalenonderwijs (NVT/NT2 inbegrepen)
 • Analyses van (morfo-)syntaxis in eerste taalverwerving
 • Studies naar de manier van taalattitudes van en over de talen van vluchtelingen

Voorbeelden van samenvattingen