Thema's en voorbeelden Taal en communicatie

Eindwerkstukcoördinator taal en communicatie: dr. Hanny den Ouden (h.denouden@uu.nl)

Docenten

Thema's

 • Het effect van creatief schrijven op schrijfplezier
 • Tekstbegrip van geschreven en gesproken teksten
 • Het effect van voegwoorden op het tekstbegrip: zijn er verschillen tussen talen?
 • De invloed van gebaren op het begrip van de luisteraar
 • Het gebruik van metaforen in speeches
 • Framing in vaccin-communicatie
 • Feedback geven op schrijfproducten
 • Interruptiegedrag in talkshows
 • Relatie tussen kennis en tekstkwaliteit
 • Ontwikkeling van schrijfvaardigheid
 • De spreekstijl van chatbots
 • Beleefdheid in webcare
 • Jongerentaal in overheidscommunicatie
 • Gezondheidsgeletterdheid van mannen versus vrouwen

Voorbeelden van titels

 • Humor en webcare, een goede strategie? Effecten van humor in webcarereacties van bedrijven op klachten van consumenten
 • Van ‘ZeurPiet’ tot ‘Jenny d’Arc’. Een kwalitatief onderzoek naar het gebruik van frames in de pietendiscussie door traditionele geschreven media na de ‘Slag om Dokkum’
 • Je bent een bad bitch. Een experimenteel onderzoek onder jongvolwassenen naar Nederhopsongteksten
 • Zo gezegd, zo geschreven. Dialogische en inhoudelijke peergesprekken over teksten door een dialogische schrijfinterventie
 • Het effect van paarsgewijze vergelijkingen op de peerfeedback in het schrijfonderwijs
 • De aanspreekwijze(n) in een nationale toespraak van de koning en het effect daarvan op de emotie en intentie van het publiek
 • ‘Het spijt me dat we je teleurgesteld hebben’. Over het effect van excuses voor de oorzaken en de gevolgen van een klacht op de reputatie van een organisatie
 • Proat Nederlaands mè maai! De verwerking van het Oosterhoutse dialect in teksten door Oosterhouters en Utrechters
 • Overheidstaal voor iedereen. Een onderzoek naar de begrijpelijkheid van overheidsteksten
 • Hiërarchie of nie? Een vergelijkende methode-analyse aan de hand van de hiërarchie van taxonomie van Bloom
 • De complexiteit van een goed kinderboek. Over de lexicale complexiteit en de waardering van prijswinnende kinderboeken
 • Verengelsing in De Telegraaf: een zegen of een vloek? Een onderzoek naar de houding onder studenten tegenover lexicale verengelsing in de media

Voorbeelden van samenvattingen