Thema's en voorbeelden Moderne letterkunde

Eindwerkstukcoördinator moderne letterkunde: Evelyne Shamier (e.a.a.shamier@uu.nl)

Thema’s

De volgende thema’s (en meer) kunnen centraal staan in een onderzoek naar moderne Nederlandstalige romans, kortverhalen, poëzie, jeugdliteratuur, films, series, liedteksten, rapteksten, theaterteksten, columns etc.:

 • Nederlandse, Vlaamse, Surinaamse etc. identiteit
 • vrouwelijkheid, mannelijkheid, non-binariteit etc.
 • seksualiteit, seksuele identiteit, queerness etc.
 • koloniaal gedachtengoed
 • postkoloniale gedachtengoed
 • klimaat, ecologie, natuur, dieren etc.
 • politieke bewegingen
 • disability
 • religie(s)
 • relaties tussen literatuur en materialiteit
 • relaties tussen literatuur en performance
 • stromingen en bewegingen: modernisme, postmodernisme en alles daarna
 • posture, imago, beeldvorming rond kunstenaarschap
 • bestsellerauteurs en celebrity culture

Andere mogelijke focuspunten:

 • literaire kritiek in kranten, (al dan niet populaire) tijdschriften, op tv en radio, online etc.
 • literaire instituties, zoals
  • uitgeverijen
  • Nederlands Letterenfonds, Literatuur Vlaanderen, Taalunie, Stichting Lezen etc.
  • literaire tijdschriften (online en offline)
  • literaire festivals
  • literaire talentenprogramma’s
  • televisieprogramma’s en radioprogramma’s over boeken, literaire podcasts
  • online literaire platforms
  • relaties tussen literatuur en sociale media
  • de circulatie van literatuur
  • literatuur en mecenaat
  • etc.
 • literatuur en de verhouding tot andere kunsten, zoals muziek, beeldende kunst, podiumkunst
 • literaire stilistiek (interdisciplinaire combinatie van letterkundig en taalkundig onderzoek)
 • computationeel letterkundig onderzoek (distant reading, Digital Humanities etc.)
 • sociologisch letterkundig onderzoek naar
  • leescultuur en jongeren
  • ontlezing
  • leesvoorkeuren onder bepaalde doelgroepen
  • boekenclubs
  • etc.

Voorbeelden van titels

 • Het dominante Nederlandse seksuele zelfbeeld in Dorsvloer vol confetti (2009) van Franca Treur en De belofte van Pisa (2013) van Mano Bouzamour
 • “Er zijn dingen die niet kunnen, maar wel zouden kunnen.” Een onderzoek naar postmoderne thema’s in het dierenbos van Toon Tellegen
 • Boeren, burgers en de kunstenaar. Een posture-analyse van Richard Minne (1891-1965)
 • Racisme of reflectie. De luizenmoeder in beeld: een filmische analyse van de serie en haar intenties
 • De eenvoudige boerenlul gaat nooit meer noar Ikea: de ideologie en thematiek van Jovink en de Voederbietels
 • Genderperformativiteit en de huwelijks- en sociale kwestie in Majoor Frans (1875) van A.L.G. Bosboom-Toussaint en Een Alkmaarsche Burgemeestersdochter (1898) van M.W. Maclaine Pont
 • Bakra of blaka. Een zoektocht naar culturele identiteit als Surinaamse Nederlander
 • Van bekoorlijke dames en overheersende heren. Een onderzoek naar de representatie van gender in twee romans uit het fin de siècle
 • Een onleesbare ontregeling. Een computationeel-stilistische vergelijking van het ‘ander proza’ met het postmodern proza op lexicale en syntactische complexiteit
 • Bestseller per toeval, of toch niet? Een onderzoek naar de promotie rondom het debuut Het smelt (2016) van Lize Spit door literaire uitgeverij Das Mag op social media
 • Drugs, ganoes en cultuurproblematiek. Een analyse van de burgerlijke en antiburgerlijke elementen in de songteksten van rapper Boef
 • Een kind tussen oost en west. Een onderzoek naar de ambivalente verhouding tot de canonieke representatie van Indo-Europeanen in De tolk van Java (2016) van Alfred Birney
 • Deze woorden hebben (g)een toekomst. Herman Gorter, utopisme, en de hedendaagse poëzie
 • We blijven altijd koempels. Angst in de representatie van het Limburgs mijnverleden in Tien torens diep. Een verhaal over vriendschap (2004) van Jacques Vriens
 • “Geachte mensen, wij willen graag iets meer ruimte”. De representatie van niet-menselijke vertelinstanties in hedendaagse Nederlandse fictie
 • De Nieuwe Talentontwikkeling | Makerschap. Een vergelijking van postures van drie schrijvers uit het talentontwikkelingstraject van De Nieuwe Oost | Wintertuin
 • “Ik heb een encyclopedische honger naar kennis”. Het epistemologisch relationisme in De wetten (1991) van Connie Palmen
 • De mystiek der zichtbare dingen. Een cultuurhistorische benadering van de representatie van religie in de culturele tegenstelling tussen het Oosten en Westen in De stille kracht (1900) van Louis Couperus

Voorbeelden van samenvattingen