Thema's en voorbeelden Middelnederlandse letterkunde

Eindwerkstukcoördinator Middelnederlandse letterkunde: prof. dr. Veerle Fraeters (v.j.a.fraeters@uu.nl)

Thema’s en subthema’s

 • Literatuur en materialiteit
  • De overgang van handschrift naar druk: verschillen en continuïteiten
  • Uitvinding van boekdrukkunst als communicatietechnologie
  • Lezerssporen en eigendomsinscripties in handschrift/druk
  • (Ongeïdentificeerde) handschriftfragmenten in boekbanden
  • Boekillustratie en -decoratie
  • Digitalisering van handschriften
 • Literatuur en religie
  • De rol van literatuur in religieuze contexten
  • Literatuur en meditatie
  • Volkstalige theologie en mystiek
  • Literatuur en religieuze (groeps)identiteit
 • Literatuur en performativiteit (tekst en uitvoering)
  • Van tekst naar uitvoering (‘performative script’)
  • Aansprekingen van publiek en orale overdracht
  • Liedtekst en melodie
 • Literatuur en emotie
  • Representatie van emoties (vreugde, jaloezie, vrees…)
  • Emotie en zonde
  • ‘Emotional communities’ en identiteitsvorming
  • Emotie en religieuze ervaring
  • Emoties en bewustzijnsstaat (bv. extase)
 • Literatuur en ideeënwereld/mentaliteit
  • Visies op/representatie van natuur, dieren of omgeving (ecokritisch)
  • Visies op/representatie van geestelijke wezens (geesten, engelen, heiligen, God)
  • Visies op/representatie van ervaringen (bv. dromen, visioenen, extase)
  • Visies op/representatie van taalhandelingen (liegen, blasfemie, verzwijgen)
  • Visies op/representatie van handicap en (mentale/fysieke) ziekte
  • Visies op/representatie van ‘de ander’ (bv. joden, moslims, boeren)
 • Literatuur en genre (chronologische ontwikkelingen, kenmerken)
  • Visioenen: droomvisioenen, mystieke visioenen, geestesdialogen
  • Korte narratieve teksten: exempla, sproken
  • Bijbel- en psalmvertalingen
  • Fabels
  • Arthur- en Karelliteratuur
  • Allegorieën
  • Artesteksten/gebruiksliteratuur
  • Lyriek
 • Literatuur en gender
  • Vrouwelijk auteurschap (bv. Alijt Bake, Hadewijch, Suster Bertken)
  • Literatuur uit vrouwengemeenschappen
  • Representatie van mannelijkheid
  • Vrouwen als boekproducent (handschrift en druk)
  • Visies op/representatie van maagdelijkheid
 • Literatuur en transfer
  • Middeleeuwse literatuur in vertaling
  • Middeleeuwse literatuur op het hedendaags toneel
  • Middeleeuwse literatuur in onderwijs
  • Middeleeuwse literatuur in museale context
  • Middeleeuwse literatuur bij hedendaagse auteurs
 • Literatuur en actualiteit
  • Middelnederlandse literatuur en hedendaagse maatschappelijke vraagstukken
  • Beeldvorming over middeleeuwen in moderne media (bv. meme-cultuur, social media, podcasts, papieren media)
  • Beeldvorming over middeleeuwen in politiek
  • ‘Storytelling’ en identiteitsvorming: vergelijking tussen Middelnederlandse verhalen en nu
 • Literatuur, taal en communicatie
  • Literatuur en historische taalkunde (zie: Nederlandse Taal en Tekst door de Eeuwen Heen)
  • Literatuur en taalbeheersing (bv. beleefdheidstheorieën in epische teksten)

Voorbeelden van onderzoeksvragen

 • Welk publiek van de Souterliedekens blijkt uit de eigendomsinscripties in overgeleverde exemplaren van de eerste editie (1540)?
 • Hoe verhoudt de devotionele tekst De Negen Couden zich tot de groeiende relevantie van lichamelijkheid in laatmiddeleeuwse religiositeit?
 • Welk emotioneel ideaal blijkt uit de beschreven emoties van martelaressen in de Gulden Legende?
 • Hoe gaan personages om met het delen van gevoelige informatie in Van den Vos Reynaerde in handschrift en druk?
 • Hoe wordt ‘de ander’ gerepresenteerd in de kruisvaardersroman Roman van Saladin?
 • Hoe verloopt communicatie over de dood heen in de geestesdialoog Het mirakel van Arent Bosman?
 • Wat zijn gelijkenissen en verschillen tussen de visioenen van Hadewijch en Suster Bertken en hoe zijn die te verklaren?
 • Welk mannelijkheidsbeeld komt naar voren in de sproke ‘Vanden wildeman’ in het Handschrift Van Hulthem en hoe verhoudt zich dat tot het motief van de wildeman in de Middelnederlandse epiek?
 • Welk Hadewijchbeeld komt naar voren in het themanummer ‘Hadewijch’ van het tijdschrift Revolver in 2017 waarin dertig hedendaagse dichters een nieuwe tekst schreven in dialoog met een tekst van Hadewijch?
 • Hoe ontwikkelde het middeleeuwenbeeld in de uitingen van politici in de Tweede Kamer zich van 1980 tot nu?
 • Hoe hangt in Arthurromans het gebruik van de possessieve datief samen met de beschrijving van geweldssituaties?

Voorbeelden van samenvattingen