Introductie studenten, © Michael Kooren

Tijdens de introductie maak je kennis met je studiegenoten en je tutor. Daarnaast krijg je informatie over allerlei praktische zaken, zoals ICT, studiebegeleiding en het Bindend Studieadvies.

 

Beste student,

Welkom bij het bachelorprogramma Nederlandse taal en cultuur. Ik hoop dat je, net als mijn collega’s en ik, zin hebt om in september van start te gaan. Omdat er op dit moment nog geen volledige duidelijkheid bestaat over de impact van de coronacrisis op het onderwijs in september kunnen we je in deze brief alleen onder voorbehoud informeren over de precieze gang van zaken. 

We bereiden ons er aan de Universiteit Utrecht op voor dat het onderwijs in blok 1 op locatie gegeven zal worden. Mocht dit veranderen, dan ontvang je daarover bericht via de mail. Je kunt ook de laatste updates van de Universiteit omtrent corona Utrecht via deze website in de gaten houden. Mijn collega’s en ik kijken ernaar uit je te ontmoeten in september. Voor nu wens ik je een goede gezondheid en veel sterkte voor de komende periode.

Introductiedagen
De introductie van ons bachelorprogramma vindt plaats van 6 tot en met 8 september 2021. Vanwege corona zal de introductie er waarschijnlijk anders uitzien dan voorheen, maar je zult hoe dan ook kennismaken met het programma, onze docenten, de stad, de studievereniging en je medestudenten. Het onderwijs begint in dezelfde week. Ongeveer half juli ontvang je meer informatie over het introductieprogramma. Je kunt alvast onze website voor nieuwe studenten bekijken voor alle praktische informatie over de studie.

Voorbereiding
Wil je je al een beetje voorbereiden op ons programma, dan zou je alvast de volgende boeken/websites kunnen doornemen:

 • Leufkens, Sterre. Elementaire Deeltjes: Taal.
 • Dorleijn, Gilles. Elementaire Deeltjes: Literatuur.
 • De kennisclips van onze opleiding op YouTube.
 • Zijlstra, Babette en Kila van der Starre. Woorden Temmen.
 • Schulz von Thun, F. Hoe bedoelt u? Een psychologische analyse van menselijke communicatie.

Praktische zaken

 • Van onze Centrale Studenten Administratie ontvang je apart bericht over het voltooien van je inschrijving en eventuele vooropleidingseisen waaraan je nog dient te voldoen.
 • De Universiteit Utrecht wil graag dat iedereen kan studeren zonder beperkingen. Als je bijzondere behoeftes hebt, bijvoorbeeld vanwege een lichamelijke of psychische belemmeringen, dyslexie of vermoeidheidsstoornis, dan is het belangrijk dat je ons dat laat weten. Voorzieningen kun je vanaf 1 juli via Osiris Student aanvragen. Bij de aanvraag wordt ook gevraagd om een afspraak te maken met je studieadviseur. Lukt het nog niet om in te loggen in Osiris Student, maak dan al wel een afspraak met je studieadviseur. Alle informatie die je geeft wordt vertrouwelijk behandeld.
 • Heb je in de tussentijd besloten om toch niet te starten met onze opleiding? Jammer! Je helpt ons en jezelf erg door je dan uit te schrijven in Studielink

Vragen?
Mocht je nog vragen hebben over de aanmeldingsprocedure, neem dan contact op met het Studiepunt. Heb je nog (inhoudelijke) vragen over het programma, neem dan contact op met mij: F.R.W.Stolk@uu.nl.

Hartelijke groet,

Dr. Fabian Stolk
Opleidingscoördinator BA Nederlands

Op 30 en 31 september organiseert studievereniging Awater voor alle nieuwe eerstejaars Nederlandse Taal en Cultuur een aantal introductieactiviteiten in Utrecht!

Veel activiteiten zullen in het teken staan van kennismaking met elkaar én de stad, en er is genoeg ruimte voor gezelligheid! Dit is natuurlijk hét moment om je medestudenten te leren kennen, al voor het collegejaar begint! Je kunt je via deze link inschrijven! 

Let op! Om mee te kunnen op introkamp, moet je lid zijn van studievereniging Awater. Een aanmeldformulier hiervoor is te vinden op onze site.

Er zijn kosten aan de activiteiten verbonden, de hoogte hiervan is nog niet helemaal vastgesteld in verband met veranderende programma's door de maatregelen rondom het coronavirus. Voor vragen, opmerkingen en andere zaken kan er in alle gevallen gemaild worden naar bestuur@svawater.nl

Hopelijk zien we zo veel mogelijk van jullie!

Awater, studievereniging voor Utrechtse neerlandici

Voor de cursussen in blok 1 heb je onderstaande boeken nodig:

 •  G. Dorleijn en E. van Boven, Literair Mechaniek; inleiding tot de analyse van verhalen en gedichten. Derde, herziene druk. Coutinho, Bussum 2013 (3e herziene druk, specifiek deze of een latere druk, niet een eerdere druk)
 •  B. Hofstede, De hemel boven Parijs; roman. Cossee, Amsterdam 2014 
 •  E.N. Perquin, Meervoudig afwezig . Van Oorschot, Amsterdam, 2017
 •  J. Kerstens, E. Ruys, M. Trommelen en F. Weerman, Plato's probleem; een inleiding in de generatieve taalkunde. Coutinho. Bussum, 1997

Bij alle cursussen is het van belang dat je in bezit zijn van het volgende boek: 

 • D. Jansen en L. Van der Deijl, Schrijven voor de wetenschap; academisch redeneren, structureren, formuleren en reviseren. Coutinho, Bussum, 2019.

Je kunt de boeken aanschaffen in de boekwinkel Savannah Bay in Utrecht of via de webshop. In geval van een lidmaatschap bij studievereniging Awater, krijg je bij Savannah Bay 5% korting!

Om het onderwijs in de taalverwervings- en taalkundevakken in goede banen te leiden, wordt in het eerste blok een toets elementaire grammatica afgenomen onder alle eerstejaars van Nederlandse taal en cultuur. In deze toets wordt de beheersing van elementaire grammaticale begrippen getoetst. Op deze pagina vind je alle informatie over de grammaticatoets.

Het bindend studieadvies (BSA) aan het eind van je eerste bachelorjaar geeft aan of je mag doorgaan met je studie of niet. Het BSA wordt uitgebracht door de examencommissie, op grond van het aantal studiepunten dat je hebt gehaald. Lees hier alles over het BSA.