evaluatie van het onderwijs

Je kunt op verschillende manieren je mening geven over het onderwijs, voorzieningen en andere zaken:

  • Tijdens en na een cursus kun je altijd met de docent in gesprek gaan over zaken die mogelijk anders of beter zouden kunnen. Veel docenten lassen ook halverwege de cursus een moment van tussentijdse evaluatie in. Maak daar gebruik van.
  • Via cursusevaluaties met Caracal kun je verbetersuggesties geven op de vakken die je gevolgd hebt (zie hieronder).
  • In de Nationale Studenten Enquete (NSE) kun je je mening geven over alle aspecten van het onderwijs en de voorzieningen van de Universiteit Utrecht.
  • Via studentvertegenwoordigers in de medezeggenschapsorganen kun je suggesties voor verbetering voorleggen.

Een keer per jaar worden alle studenten van een opleiding uitgenodigd voor een onderwijsgesprek. Tijdens dit gesprek kun je inhoudelijk ingaan op wat er volgens jou goed is of juist beter kan bij je opleiding.

Geef je mening voor beter onderwijs

Goede kwaliteit van het onderwijs is voor iedereen belangrijk. Om dit te waarborgen willen we graag je mening hebben over de vakken die je volgt. Daarom krijg je aan het einde van ieder blok voor de cursussen die je hebt gevolgd per e-mail een uitnodiging om ze te evalueren. Voor deze cursusevaluaties gebruiken we Caracal. Je kunt in dit digitale evaluatiesysteem inloggen met je Solis ID. Je ziet dan vervolgens de cursusevaluaties staan die je kunt invullen. Door antwoord te geven op een aantal gesloten en open vragen evalueer je de door jou gevolgde cursussen. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt.

Resultaten evaluaties

Na de sluitingstermijn kun je de resultaten bekijken van de cursussen die je hebt gevolgd. Je kunt alle antwoorden op de gesloten en open vragen inzien. De docent kan eventueel een reactie plaatsen bij de vragen. Studenten die de cursus niet hebben gevolgd zien alleen de antwoorden op de gesloten vragen en niet de reactie van de docent(en).

Advies opleidingscommissie

De opleidingscommissie kijkt zorgvuldig naar de resultaten van alle cursusevaluaties, kaart waar nodig problemen aan en complimenteert goede initiatieven. Zij maakt haar advies naar aanleiding van de cursusevaluaties zichtbaar in Caracal voor alle studenten. Dit gebeurt twee keer per jaar, voorafgaand aan de cursusinschrijving. Log dus af en toe in om te kijken of de opleidingscommissie al een advies heeft uitgebracht en of de docent al op jouw cursusevaluaties heeft gereageerd.

Evaluatie bachelor

Na afloop van je eerste bachelorjaar en na het behalen van je bachelordiploma vragen we je om via Caracal een vragenlijst in te vullen en feedback te geven op de vakken die je gevolgd hebt. Je ontvangt hiervoor bericht per e-mail.