Binnen de UU zijn er allerlei soorten commissies waarin je kunt meedenken over het onderwijs:

 • Opleidingscommissie (OC): de kwaliteit van het onderwijs in je opleiding
 • Faculteitsraad (FR): het facultaire beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek, financiën, personeel & organisatie (samen met het faculteitsbestuur). 
 • De Board van onderwijsdirecteuren: onderwijszaken en ontwikkelingen binnen de faculteit. 
 • De Universiteitsraad: UU-beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek, financiën, personeel & organisatie (samen met het college van bestuur van de UU). 

Daarnaast kun je je ook altijd nog aanmelden als assessor voor je departement, voor de faculteit Geesteswetenschappen of voor de hele UU.

Praat je graag mee?

Meld je dan aan voor een van onze medezeggenschapsorganen. Je leert meedenken over veranderingen en verbeteringen in een grote organisatie. 

Meer informatie

CONTACT

OCNederlandsBA.gw@uu.nl

Samenstelling

 • dr. Eddy Ruys (voorzitter)
 • dr. Yvette Linders
 • dr. Martine Veldhuizen
 • Romy Middeljans (studentlid)
 • Marie-Meg Verbaan (studentlid)
 • Hedwig Oldenhof (studentlid)

Wat doet de opleidingscommissie?

De opleidingscommissie brengt advies uit over de Onderwijs- en examenregeling (OER), bewaakt de kwaliteit van het onderwijs, stelt eventuele knelpunten aan de orde en adviseert over de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijsbeleid. De visie van studenten speelt in de taken van de opleidingscommissie een centrale rol: cursusevaluaties en andere studentenevaluaties zijn een belangrijke bron van informatie.

De Faculteitsraad van Geesteswetenschappen (12 personeelsleden en 12 studentleden) vergadert met het faculteitsbestuur over de gang van zaken binnen de faculteit. Op de website van de Faculteitsraad staat meer informatie, bijvoorbeeld over de verkiezingen. Kijk ook eens op de facebookpagina: www.facebook.com/frgwuu.

Studentengeleding faculteitsraad

Trans 10 (room K00.1A), 3512 JK Utrecht
studentengeleding.gw@uu.nl

De Board van onderwijsdirecteuren bestaat uit alle onderwijsdirecteuren, de vice-decanen onderwijs en 2 studenten. Zij overleggen over het onderwijs en ontwikkelingen binnen de faculteit. De studentleden vertegenwoordigen de belangen van alle studenten, geven advies en kunnen zelf dingen op de agenda zetten. Ze werken nauw samen met de faculteitsassessor en de studentgeleding van de faculteitsraad.

Onderwijsdirecteuren

Studentgeleding

 • Tirza Balkenende
 • Sabrina van den Brink

De studentleden van de Board vertegenwoordigen de belangen van alle studenten, geven advies en kunnen zelf zaken op de agenda zetten. Zij werken nauw samen met de faculteitsassessor en de studentgeleding van de faculteitsraad.

Vice-decanen

De Board of Onderwijsdirecteuren wordt ondersteund door Martine Paulissen.

De Universiteitsraad overlegt met het college van bestuur van de UU over het centrale universitaire beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek, financiën, personeel & organisatie. De raad adviseert het college gevraagd en ongevraagd, en heeft voor bepaalde zaken instemmingsrecht.